FFURFLENNI AR-LEIN / ONLINE FORMS

FFURFLENNI AR-LEIN: Nid yw rhai o'n ffurflenni ar-lein ar gael ar hyn o bryd wrth i ni wneud gwaith cynnal a chadw hanfodol. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi.

ONLINE FORMS: Some of our online forms are currently unavailable whilst we carry out essential maintenance. We apologise for any inconvenience this may cause.

Gwneud cais, adrodd, gofyn, talu

Swyddi a hyfforddiant

Gweld tudalennau swyddi a hyfforddiant eraill >>

Gwneud taliad

Gweld tudalennau opsiynau i dalu ar-lein eraill >>

Biniau ac ysbwriel

Gweld tudalennau biniau ac ysbwriel eraill >>

Priffyrdd, ffyrdd a phalmentydd

Gweld tudalennau ffyrdd a phalmentydd eraill >>

Cwynion ac adborth

Ar gyfer cwynion ysgol cliciwch yma >>

Materion cysylltiedig â chŵn

Gweld tudalennau materion cŵn eraill >>

Ysgolion, plant a theuluoedd

Gweld tudalennau ysgol eraill >>

Budd-daliadau a grantiau

Gweld tudalennau budd-daliadau a grantiau eraill >>

Y Dreth Gyngor

Gweld tudalennau y dreth gyngor eraill >>

Trafnidiaeth a pharcio

Gweld tudalennau trafnidiaeth a pharcio eraill >>

Tai

Gweld tudalennau tai eraill >>

Llyfrgelloedd

Gweld tudalennau llyfrgell eraill >>

Cynllunio a rheoli adeiladu

Gweld tudalennau cynllunio eraill >>

Iechyd yr amgylchedd a llygredd

Gweld tudalennau iechyd yr amgylchedd a llygredd eraill >>

Cofrestrydd

Gweld tudalennau cofrestrydd eraill >>

Busnes

Gweld tudalennau busnes eraill>>

Cyngor a democratiaeth

Gweld tudalennau cyngor a democratiaeth eraill >>

Twristiaeth, digwyddiadau a hamdden

Gweld tudalennau twristiaeth eraill >>