Amserlenni bysiau
Stay Connected

Gallwch nawr gofrestru am hysbysiadau e-bost i gael gwybod am newidiadau i’r amserlen bysiau. Rydym hefyd yn cynnig tanysgrifiadau i  wasanaethau a newyddion arall y cyngor.

Mapiau bysiau a threnau

1 Merthyr Tudful – Rhymni – Pontlotyn – Deri – Bargod (PDF)

2 Merthyr Tudful – Rhymni – Pontlotyn –  Treffilip – Bargod (PDF) 

3 Merthyr Tudful – Rhymni – Pontlotyn – Brithdir - Bargod  (PDF) 

4 Tredegar – Rhymni – Pontlotyn (PDF)

5 Coed Duon – Oakdale – Croespenmaen – Trecelyn – Cefn-y-pant (PDF)

5A Coed Duon – Oakdale (PDF)

6 Coed Duon – Wyllie (PDF)

7 Coed Duon – Ystrad Mynach – Nelson – Treharris – Pontypridd (PDF)

8 Coed Duon – Parc y Gelli – Coed Duon (PDF)

9 Coed Duon – Penllwyn (PDF)

11 Coed Duon – Ystrad Mynach (Tesco) – Cefn Hengoed – Gelligaer (PDF)

12 Coed Duon – Cefn Fforest – Aberbargod – Tredegar Newydd (PDF)

13 Coed Duon – Man-moel (PDF)

14 Coed Duon – Cefn Fforest – Trelyn – Bargod (PDF)

15 Coed Duon – Cefn Glas (PDF)

20 Tredegar – Waundeg - Princetown – Rhymni (PDF) 

21 Cwmbrân – Pontypwl – Swffryd – Trecelyn – Coed Duon (PDF)

26 Caerdydd – Caerffili – Ystrad Mynach – Coed Duon – Markham (PDF) 

27 Coed Duon – Markham – Aberbargod – Coed Duon (PDF)

50 Bargod – Ystrad Mynach – Caerffili – Machen – Casnewydd (PDF)*

50A Bargod – Ystrad Mynach – Caerffili – Machen – Ysbyty Brenhinol Gwent – Casnewydd (PDF) (O 4 Tachwedd 2019)

52 Coed Duon - Trecelyn - Trinant - Abertyleri (PDF) 

56 Tredegar – Markham – Coed Duon – Ynysddu – Crosskeys - Rhisga – Casnewydd (PDF)

78 Merthyr Tudful – Treharris – Nelson – Pontypridd (PDF) 

S79 Merthyr Tudful – Treharris – Nelson – Bedd Llwynog (PDF)

82 Pontypwl – Crosskeys (PDF) 

86 Caerffili – Watford – Llys-faen – Llanisien – Y Mynydd Bychan – YAC Ysbyty’r Waun – Caerdydd (PDF) (tan 12 Ionawr 2020)

86 Caerffili – Watford – Llys-faen – Llanisien – Y Mynydd Bychan – YAC Ysbyty’r Waun – Caerdydd (PDF) (tan 12 Ionawr 2020)

86X Caerffili – Watford – Llanisien – YAC Ysbyty’r Waun – Caerdydd (PDF) (tan 12 Ionawr 2020)
86X Caerffili – Watford – Llanisien – YAC Ysbyty’r Waun – Caerdydd (PDF) (o 12 Ionawr 2020)
Yn dilyn sylwadau gan gwsmeriaid ac aelodau etholedig, bydd Stagecoach yn Ne Cymru yn gwneud rhai newidiadau i lwybrau 86 ac 86X o 13 Ionawr 2020.
Ni fydd llwybr 86 bellach yn gweithredu i/o Gaerffili; yn lle hynny, bydd yn gweithredu rhwng Caerdydd a Draenen Pen-y-graig/Llys-faen yn ôl amserlen ddiwygiedig. Am ragor o fanylion, cysylltwch â Stagecoach yn Ne Cymru.
Bydd llwybr 86X yn gweithredu bob awr rhwng Caerffili ac Ysbyty Athrofaol Cymru gan alw heibio i'r Amlosgfa, Heol Caerffili a Llwynbedw. Bydd hyn yn adfer y cysylltiad cyflymach yr oedd galw mawr amdano rhwng Caerffili a'r ysbyty. Ni fydd y teithiau hyn yn mynd ymlaen i Gaerdydd.
Ni fydd newid i deithiau gyda'r hwyr nac ar ddydd Sul rhwng Caerffili a Chaerdydd sydd eisoes yn gweithredu fel llwybr 86X.

95A Roseheyworth – Abertyleri – Llanhiledd – Ysgol Gyfun Trecelyn (PDF)

95B Warm Turn – Abertyleri – Llanhiledd – Ysgol Gyfun Trecelyn (PDF)

95C Aber-bîg– Abertyleri – Llanhiledd – Ysgol Gyfun Trecelyn (PDF)

96 Tredegar – Markham – Ysgol Gyfun Coed Duon – Coed Duon – Crosskeys (PDF)

120 Caerffili – Parc Nantgarw – Pontypridd – Y Porth – Tonypandy – Blaencwm/Blaenrhondda (PDF)

151 Coed Duon – Trecelyn – Abercarn – Crosskeys - Rhisga – Casnewydd (PDF)

900 Coed Duon – Parc Manwerthu Porth Coed Duon (Aldi)

901 Coed Duon – Gorsaf Ystrad Mynach (linc trên) (PDF) 

A1 Coed Duon – ASDA (PDF)

C1 Nelson – Ystâd Avril – Ystâd Greencares – Nelson (PDF)

C9 Caerffili – Ystrad Mynach – Cefn Hengoed – Bargod (PDF)

C16 Caerffili – Ystrad Mynach – Gelligaer – Nelson (PDF)

C17 Caerffili – Ystrad Mynach – Gellgaer – Bargod (PDF) 

C18 Bargod – Ystâd Gilfach – Bargod (PDF)

N2 Crymlyn – Treowen – Trecelyn – Abercarn – Llanfach (PDF)

R1 Tesco Extra Pont-y-meistr – Rhisga – Tŷ Sign – Casnewydd (PDF) 

R2 - Tesco Extra Pont-y-meistr - Rhisga - Fernlea - Ty Sign - Morrisons (PDF)

X1 Brynmawr – Abertyleri – Cwmbrân (PDF)

X15 Brynmawr – Abertyleri – Trecelyn – Crosskeys - Rhisga – Ysbyty Brenhinol Gwent – Casnewydd (PDF) (Tan 5 Ionawr)
X15 Brynmawr – Abertyleri – Trecelyn – Crosskeys - Rhisga – Ysbyty Brenhinol Gwent – Casnewydd (PDF) (O 6 Ionawr)
O’r 6 Ionawr 2020, o ddydd Llun i ddydd Gwener bydd taith 0734 o Drecelyn i Frynmawr yn gadael am 0725 ac yn gweithredu'n gynharach o'r mwyafrif o arosfannau ar hyd y llwybr.

X38 Bargod - Ystâd Gilfach - Gelligaer - Llancaiach Fawr - Nelson - Pontypridd (PDF)

A Caerffili – Bedwas – Graig-y-Rhacca (PDF) 

B Caerffili – Trecenydd – Abertridwr - Senghenydd (PDF)* (Tan 12 Ionawr)
B Caerffili – Trecenydd – Abertridwr - Senghenydd (PDF)* (Tan 12 Ionawr)
O 13 Ionawr 2020, bydd taith 0637 o Senghenydd ar lwybr X yn gweithredu 15 munud yn gynharach.

C Caerffili – Heol y Felin - Pen-yr-heol (PDF)

D Caerffili – Pwllypant – Pen-yr-heol (PDF)

E Caerffili – Heol y Felin – Abertridwr – Senghenydd (PDF)

F Caerffili – Parc Lansbury – Dolydd Trefore – Caerffili (PDF)

G Caerffili – Parc Churchill (PDF)

Caerffili – Graig-y-rhaca (PDF)

J Caerffili – Rhydri - Draeten - Waterloo (PDF)

K Caerffili – Hendredenny – Caerffili (PDF)

L Caerffili – Heol Trecastell – Nantddu - Glenfields - Bryncenydd - Caerffili (PDF)

X Senghenydd - Abertridwr - Trem y Castell - YAC Ysbyty Waun – Caerdydd (PDF) (Tan 12 Ionawr)
X Senghenydd - Abertridwr - Trem y Castell - YAC Ysbyty Waun – Caerdydd (PDF) (O12 Ionawr)
O 13 Ionawr 2020, bydd taith 0637 o Senghenydd ar lwybr X yn gweithredu 15 munud yn gynharach.