Amserlenni bysiau
Stay Connected

Gallwch nawr gofrestru am hysbysiadau e-bost i gael gwybod am newidiadau i’r amserlen bysiau. Rydym hefyd yn cynnig tanysgrifiadau i  wasanaethau a newyddion arall y cyngor.

Mapiau bysiau a threnau

Gwasanaethau Fysiau – Diweddariad

Mae'r sefyllfa barhaus a achoswyd gan Coronafeirws (Covid-19) wedi arwain at weithredwyr bysiau yn gorfod adolygu lefel y gwasanaeth y maent yn ei darparu. Mae hyn nid yn unig o ganlyniad i'r angen i yrwyr a staff gweithredol hunanynysu, ond gyda llai o bobl yn teithio, mae angen lleihau costau hefyd i sicrhau bod gwasanaethau bysiau yn hyfyw yn y tymor hir. Mae gan bob cwmni ei amgylchiadau unigol, felly gall y trefniadau diwygiedig fod yn wahanol rhwng pob gweithredwr.  

Mae gweithredwyr bysiau wedi gweithio gyda'r Cyngor i ddarparu lefel sylfaenol o wasanaeth ledled y Fwrdeistref Sirol i ganiatáu mynediad i ganol trefi, archfarchnadoedd/fferyllfeydd yn ogystal â cheisio helpu'r rhai sydd angen cyrraedd y gwaith.Yn anffodus, bydd y llwybrau a'r amserlenni diwygiedig yn golygu y bydd y rhan fwyaf o bobl yn sylwi ar ostyngiad mewn amlder cysylltiadau tra bod rhai eraill yn cael eu canslo. I eraill, gall olygu taith gerdded fer i safle bysiau arall neu siopa mewn canol tref/archfarchnad wahanol.

Oherwydd natur eithriadol, frys y newidiadau, nid ydym wedi gallu diweddaru amserlenni mewn gorsafoedd a safleoedd bysiau ond rydym yn gweithio'n galed i sicrhau y gallwn gylchredeg gwybodaeth mor eang â phosibl. Yn ogystal, ni fydd rhai gwefannau, y rhan fwyaf o apiau, gwasanaethau testun a Google Maps yn dangos amserlenni wedi'u diweddaru am ychydig wythnosau. Gellir dod o hyd i'r wybodaeth ddiweddaraf yn www.caerffili.gov.uk neu drwy gysylltu â Traveline Cymru ar 0800 464 0000. Bydd y Cyngor a gweithredwyr yn monitro cyngor y Llywodraeth ac yn ymateb yn unol â hynny. Felly, gall trefniadau newid ar fyr rybudd a gofynnir i deithwyr wirio'r amserlenni cyn iddynt deithio.

Bydd yr amserlenni canlynol ar waith o ddydd Llun 6 Ebrill 2020 am gyfnod amhenodol. Os nad oes amserlen i'w gweld, mae'n golygu nad yw'r gwasanaeth hwnnw'n gweithredu ar hyn o bryd. Ar hyn o bryd, nid yw Stagecoach yn gweithredu unrhyw wasanaethau ar ddydd Sul. Mae gwasanaethau dydd Sul arferol yn cael eu gweithredu ar lwybrau a ddarperir gan NAT Group.

Trefniadau gwasanaethau bysiau: Gŵyl Banc y Gwanwyn, Dydd Llun 25 Mai 2020

1 Merthyr Tudful – Rhymni – Pontlotyn – Deri – Bargod (PDF)

2 Merthyr Tudful – Rhymni – Pontlotyn –  Treffilip – Bargod (PDF) 

3 Merthyr Tudful – Rhymni – Pontlotyn – Brithdir - Bargod  (PDF)

4 Tredegar – Rhymni – Pontlotyn (PDF)

5 Coed Duon – Oakdale – Croespenmaen – Trecelyn – Cefn-y-pant (PDF)

5A Coed Duon – Oakdale (PDF)

6 Coed Duon – Wyllie (PDF)

7 Coed Duon – Ystrad Mynach – Nelson – Treharris – Pontypridd (PDF)

8 Coed Duon – Parc y Gelli – Coed Duon (PDF)

9 Coed Duon – Penllwyn (PDF)

11 Coed Duon – Ystrad Mynach (Tesco) – Cefn Hengoed – Gelligaer (Nid yw'r gwasanaeth hwn yn gweithredu)

12 Coed Duon – Cefn Fforest – Aberbargod – Tredegar Newydd (PDF)

13 Coed Duon – Man-moel (PDF)

14 Coed Duon – Cefn Fforest – Trelyn – Bargod (PDF) 

15 Coed Duon – Cefn Glas (Nid yw'r gwasanaeth hwn yn gweithredu)

20 Tredegar – Waundeg - Princetown – Rhymni (PDF) 

21 Cwmbrân – Pontypwl – Swffryd – Trecelyn – Coed Duon (PDF)

26 Caerdydd – Caerffili – Ystrad Mynach – Coed Duon – Markham (PDF)

27 Coed Duon – Markham – Aberbargod – Coed Duon (PDF)

50 Bargod – Ystrad Mynach – Caerffili – Machen – Casnewydd (PDF)* 

50A Bargod – Ystrad Mynach – Caerffili – Machen – Ysbyty Brenhinol Gwent – Casnewydd (PDF) 

52 Coed Duon - Trecelyn - Trinant - Abertyleri (PDF)

56 Tredegar – Markham – Coed Duon – Ynysddu – Crosskeys - Rhisga – Casnewydd (PDF)

78 Merthyr Tudful – Treharris – Nelson – Pontypridd (PDF) 

S79 Merthyr Tudful – Treharris – Nelson – Bedd Llwynog (Nid yw'r gwasanaeth hwn yn gweithredu)

82 Pontypwl – Crosskeys (Nid yw'r gwasanaeth hwn yn gweithredu) 

86X Caerffili – Watford – Llanisien – YAC Ysbyty’r Waun – Caerdydd (PDF)

95A Roseheyworth – Abertyleri – Llanhiledd – Ysgol Gyfun Trecelyn (Nid yw'r gwasanaeth hwn yn gweithredu)

95B Warm Turn – Abertyleri – Llanhiledd – Ysgol Gyfun Trecelyn (Nid yw'r gwasanaeth hwn yn gweithredu)

95C Aber-bîg– Abertyleri – Llanhiledd – Ysgol Gyfun Trecelyn (Nid yw'r gwasanaeth hwn yn gweithredu)

96 Tredegar – Markham – Ysgol Gyfun Coed Duon – Coed Duon – Crosskeys (Nid yw'r gwasanaeth hwn yn gweithredu)

120 Caerffili – Parc Nantgarw – Pontypridd – Y Porth – Tonypandy – Blaencwm/Blaenrhondda (PDF)

151 Coed Duon – Trecelyn – Abercarn – Crosskeys - Rhisga – Casnewydd (PDF)*

900 Coed Duon – Parc Manwerthu Porth Coed Duon (Aldi) (Nid yw'r gwasanaeth hwn yn gweithredu)

901 Coed Duon – Gorsaf Ystrad Mynach (linc trên) (PDF) 

A1 Coed Duon – ASDA (PDF)

C1 Nelson – Ystâd Avril – Ystâd Greencares – Nelson (Nid yw'r gwasanaeth hwn yn gweithredu)

C9 Caerffili – Ystrad Mynach – Cefn Hengoed – Bargod (PDF)

C16 Caerffili – Ystrad Mynach – Gelligaer – Nelson (PDF)* 

C17 Caerffili – Ystrad Mynach – Gellgaer – Bargod (PDF) 

C18 Bargod – Ystâd Gilfach – Bargod (PDF)

N2 Crymlyn – Treowen – Trecelyn – Abercarn – Llanfach (PDF)

R1 Tesco Extra Pont-y-meistr – Rhisga – Tŷ Sign – Casnewydd (PDF) 

R2 - Tesco Extra Pont-y-meistr - Rhisga - Fernlea - Ty-Sign - Morrisons (PDF)

X1 Brynmawr – Abertyleri – Cwmbrân (PDF)

X15 Brynmawr – Abertyleri – Trecelyn – Crosskeys - Rhisga – Ysbyty Brenhinol Gwent – Casnewydd (PDF)

X38 Bargod - Ystâd Gilfach - Gelligaer - Llancaiach Fawr - Nelson - Pontypridd (PDF)

A Caerffili – Bedwas – Graig-y-Rhacca (PDF)

B Caerffili – Trecenydd – Abertridwr - Senghenydd (PDF)*

C Caerffili – Heol y Felin - Pen-yr-heol (PDF)

D Caerffili – Pwllypant – Pen-yr-heol (PDF)

E Caerffili – Heol y Felin – Abertridwr – Senghenydd (PDF)

F Caerffili – Parc Lansbury – Dolydd Trefore – Caerffili (PDF)

G Caerffili – Parc Churchill (PDF)

Caerffili – Graig-y-rhaca (PDF)

J Caerffili – Rhydri - Draeten - Waterloo (PDF)

K Caerffili – Hendredenny – Caerffili (PDF)

L Caerffili – Heol Trecastell – Nantddu - Glenfields - Bryncenydd - Caerffili (PDF)

X Senghenydd - Abertridwr - Trem y Castell - YAC Ysbyty Waun – Caerdydd (Nid yw'r gwasanaeth hwn yn gweithredu)