Diwrnodau casglu biniau

Stay Connected

Gallwch nawr  gofrestru am hysbysiadau e-bost i gael gwybod am newidiadau i’ch casgliad biniau oherwydd gwyliau banc neu dywydd garw. Rydym hefyd yn cynnig tanysgrifiadau i wasanaethau a newyddion arall y cyngor.

Rydym yn casglu:

  • gwastraff bwyd bob wythnos
  • gwastraff gardd bob wythnos
  • ailgylchu bob wythnos
  • gwastraff cyffredinol bob pythefnos

Nodwch enw’ch stryd yn y chwilotwr isod i ddysgu ar ba ddiwrnod y caiff pob un o’ch biniau eu casglu.

Sicrhewch fod eich holl wastraff a deunyddiau hailgylchu yn y man casglu erbyn 6am.

Trefniadau gŵyl y banc

Ni fydd gwyliau banc yn effeithio ar gasgliadau. Caiff biniau eu casglu yn ôl yr arfer.