Ysgolion, dyddiadau tymor a chau ysgolion

Cau ysgolion

Ydy’r tywydd wedi effeithio ar ysgol eich plentyn? Efallai bod ysgol eich plentyn wedi cau oherwydd bod y trydan wedi diffodd?  

Diwrnodau hyfforddiant Athrawon

Yn ystod y flwyddyn academaidd bydd ysgolion ar gau i ddisgyblion am hyd at bum diwrnod i gynnal hyfforddiant mewn swydd i athrawon. Isod mae rhestr o bryd mae ysgolion yn bwriadu cau yn ysgol y flwyddyn academaidd. Caiff ei diweddaru wrth i ni gael gwybodaeth gan ysgolion. Bydd ysgolion yn cadarnhau’r dyddiadau hyn i rieni a gofalwyr yn y ffordd arferol.

Diwrnodau hyfforddiant athrawon 2019 - 2020 (PDF)

Dyddiadau tymor ysgol

Tymor yr Haf 2020

 • Tymor yn cychwyn ar Ddydd Llun 20 Ebrill 2020
 • Hanner Tymor yn cychwyn ar Ddydd Llun 25 Mai 2020
 • Hanner Tymor yn gorffen ar Ddydd Gwener 29 Mai 2020
 • Tymor yn gorffen ar Ddydd Llun 20 Gorffennaf 2020

Tymor yr Hydref 2020

 • Tymor yn cychwyn ar Ddydd Mawrth 1 Medi 2020
 • Hanner Tymor yn cychwyn ar Ddydd Llun 26 Hydref 2020
 • Hanner Tymor yn gorffen ar Ddydd Gwener 30 Hydref 2020
 • Tymor yn gorffen ar Ddydd Gwener 18 Rhagfyr 2020

Tymor y Gwanwyn 2021

 • Tymor yn cychwyn ar Ddydd Llun 4 Ionawr 2021
 • Hanner Tymor yn cychwyn ar Ddydd Llun 15 Chwefror 2021
 • Hanner Tymor yn gorffen ar Ddydd Gwener 19 Chwefror 2021
 • Tymor yn gorffen ar Ddydd Gwener 26 Mawrth 2021

Tymor yr Haf 2021

 • Tymor yn cychwyn ar Ddydd Llun 12 Ebrill 2021
 • Hanner Tymor yn cychwyn ar Ddydd Llun 31 Mai 2021
 • Hanner Tymor yn gorffen ar Ddydd Gwener 4 Mehefin 2021
 • Tymor yn gorffen ar Ddydd Mawrth 20 Gorffennaf 2021
Cysylltwch â ni