Contractau newydd 1 Ebrill 2019 - 31 Mawrth 2020

Mae gan bob eiddo masnachol 'ddyletswydd gofal' o dan adran 33 a 34 o Ddeddf Amddiffyn yr Amgylchedd 1990 i sicrhau fod gwastraff sy’n cael ei gynhyrchu yn cael ei gadw mewn modd diogel ac mae ond yn cael ei drosglwyddo i berson neu bersonau sydd â hawl cyfreithiol i’w gludo neu ei waredu.

Gallu methu a chydymffurfio yn arwain at weithrediad cyfreithiol yn cael ei gymryd a dyma’r gosb fwyaf:

  • Yn Llys yr Ynadon: - dirwy ddim yn fwy na £5,000 ar gyfer pob trosedd o fethu a chydymffurfio gyda’r uchod.
  • Yn Llys y Goron - dirwy ddiderfyn.
  • £300 Hysbysiad Cost Benodol ar gyfer pob trosedd o fethu a chydymffurfio gyda’r uchod. 

Ailgylchu

Mae gan bob busnes ddyletswydd i sicrhau fod gwastraff ailgylchu (papur, cerdyn, plastig, tuniau/caniau a gwydr) yn cael ei ailgylchu lle bynnag fod hynny’n bosib.  Rydym yn cynnig gwasanaeth ailgylchu cystadleuol a dibynadwy i holl fusnesau. Mae contractau ailgylchu yn cael eu darparu ar hanner cost casgliadau sbwriel. 

Maint y Bin

Tâl misol

Cost Flynyddol

Tâl Amnewid 

140

£11.08

£13.50

£40.14

240

£16.50

£13.50

£40.14

660

£38.54

£42.00

£198.31

Cadis Gwastraff Bwyd

Ar gyfer busnesau sy'n cynhyrchu gwastraff bwyd, rydym yn cynnig gwasanaeth casglu gwastraff bwyd dibynadwy a chystadleuol.

Mae contractau casglu gwastraff bwyd ar gael ar gyfer y meintiau cynhwysydd canlynol:

Cadis Gwastraff Bwyd Allanol 

Tâl misol

Blaendal Ad-daladwy

1 - 5 (23 litr)

£8.25

£13.50

6 - 10 (23 litr)

£16.58

£13.50

Gwrthod taliadau bin

Os hoffech drefnu i ni gasglu eich gwastraff masnach, mae contractau ar gael ar gyfer y meintiau cynhwysydd canlynol:

Maint y Bin

Tâl misol

Blaendal

Tâl Amnewid 

140

£22.17

£13.50

£40.14

240

£33.00

£13.50

£40.14

360

£46.42

£20.00

£69.79

660

£77.08

£42.00

£198.31

1100

£117.58

£62.00

£251.73

Siopau Elusen

Ailgylchu

Maint y Bin

Tâl misol

Blaendal

Tâl Amnewid

140

£5.54

£13.50

£40.14

240

£7.13

£13.50

£40.14

Taliadau gwastraff bwyd ar gyfer siopau elusen

Taliadau gwastraff bwyd

Tâl misol

Blaendal

1 i 5

£3.58

£13.50

6 i 10

£7.17

£13.50

Costau biniau gwastraff ar gyfer siopau elusen

Maint y Bin – Gwastraff

Tâl misol

Blaendal

Tâl Amnewid

140

£11.08

£13.50

£40.14

240

£14.25

£13.50

£40.14

360

£16.75

£20.00

£69.79

660

£20.75

£42.00

£198.31

1100

£23.83

£62.00

£251.73

Gwnewch gais am gontract

Bydd pob cynhwysydd yn cael ei ddosbarthu a chyhoeddir anfoneb. Caiff anfonebau eu cyhoeddi ddwywaith y flwyddyn ym mis Ebrill a mis Hydref a chodir tâl chwe mis ymlaen llaw.

Gwnewch gais am gontract gwastraff masnachol >

Bydd y ddolen hon yn cymryd chi i Cyswllt Caerffili. Cofrestrwch nawr neu mewngofnodwch i adrodd, ymgeisio neu i dalu am wasanaethau. Os nad ydych am greu cyfrif, cliciwch ar ‘Parhau heb gofrestru’. Edrychwch yn eich ffolder e-bost sothach/sbam am neges actifadu cyfrif a negeseuon hysbysu oddi wrthym!

Fel arall, gallwch gysylltu â Strategaeth a Gweithrediadau Gwastraff.