Chwilio am ofal plant

Beth bynnag yw’ch anghenion gofal plant, gall y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd eich rhoi chi ar ben ffordd.

Rydym yn gweithio’n agos gyda darparwyr gofal plant i roi’r wybodaeth gywir ddiweddaraf i chi am wasanaethau sydd ar gael yn eich ardal. Rydym yn cynnig cymorth, cyngor a gwybodaeth ddiduedd, am ddim, i’ch helpu chi i ddod o hyd i’r gofal plant sydd orau i chi a’ch plentyn.

Rwy’n edrych am...

Os ydych yn edrych am ofalydd plant neu feithrinfa ddydd i ofalu am eich plentyn yn ystod eich diwrnod gwaith neu tra eich bod yn y coleg, gallwn ni eich helpu. Os ydych yn edrych am ofal plant tra bod eich plant yn yr ysgol, fel gofal plant cofleidiol i’ch plentyn oed meithrin neu glwb ar ôl ysgol neu glwb yn ystod gwyliau’r ysgol, gallwn ni eich helpu. Gallwn hefyd eich helpu cyn i’ch plentyn ddechrau’r ysgol gyda grwpiau Chwarae a grwpiau Ti a Fi. Beth bynnag yw’ch anghenion gofal plant, gallwn ni eich rhoi chi ar ben ffordd.

Mae gan Gylch y Teulu ar gyfer Rhieni a gofalyddion wybodaeth am ofal plant, rhianta, iechyd, gweithgareddau a gwasanaethau cymorth i deuluoedd.

Os na allwch chi ddod o hyd i rywbeth, cysylltwch â’r tîm.

Cysylltwch â ni