Helpu i roi’ch bin allan

Os ydych yn hen, yn dioddef o salwch neu fod gennych anabledd sy’n eich atal rhag rhoi’ch bin allan i’w gasglu, cynigiwn wasanaeth lle gallwn gasglu’ch biniau o’ch eiddo.

Mae’r gwasanaeth ar gael i bobl sydd:

  • wedi’u cofrestru’n anabl, neu
  • â chyflwr meddygol corfforol sy’n golygu na allant symud eu gwastraff, neu
  • sydd heb bobl abl yn byw yn yr eiddo.

Fel arall, cysylltwch â'r adran Strategaeth Gwastraff a Gweithrediadau.

Pan fyddwch yn cael eich cais, byddwn yn cysylltu â chi i drefnu ymweliad â’r cartref i wneud yn siŵr fod gennych hawl i’r gwasanaeth.