Casgliadau bin a gollwyd

Rhesymau pam efallai nad yw'ch bin wedi'i wagio  

Mae yna nifer o resymau pam efallai nad ydym wedi gwagio'ch bin, mae'r rhain yn cynnwys:

  • Rhoddwyd eich bin allan i'w gasglu'n hwyr. Rhaid i'ch bin fod yn eich man casglu erbyn 6am ar ddiwrnod y casglu.
  • Mae eich bin yn cynnwys yr eitemau anghywir. Beth sy'n mynd yn fy miniau?
  • Rhoddwyd y bin anghywir i'w gasglu. Pa ddiwrnod mae fy min yn cael ei gasglu?
  • Roedd eich bin yn anniogel i'w symud, (er enghraifft roedd dros ei bwysau, olwynion wedi torri neu waelod wedi torri) Gofynnwch am fin newydd
  • Roedd eich bin yn orlawn. Os na fydd y caead yn cau'n llawn, bydd unrhyw wastraff gormodol yn cael ei roi yn ôl yn y bin.

Os nad ydym wedi casglu'ch gwastraff am unrhyw un o'r rhesymau hyn, bydd angen i chi ei gyflwyno'n gywir ar y diwrnod casglu nesaf a drefnwyd. Ni fyddwn yn dod yn ôl i'w wagio.

Rhesymau eraill pam efallai nad yw'ch bin wedi'i wagio

Mae yna amgylchiadau eraill pan efallai na fyddwn ni'n gallu gwagio'ch bin:

  • Methu â chael mynediad i'r stryd neu'r eiddo - gall hyn fod yn ddigwyddiad traffig, gwaith ffordd, cerbyd sydd wedi torri i lawr neu geir wedi'u parcio.
  • Cerbyd casglu wedi torri i lawr
  • Problem gyda'r cerbyd casglu
  • Maint anarferol o fawr o wastraff  - mae hyn yn arafu'r broses gasglu gan fod angen gwagio'r cerbyd casglu yn amlach. Mae hyn weithiau'n ein hatal rhag cwblhau ein llwybr a drefnwyd. 
  • Tywydd garw – gall rhai amodau tywydd, fel llifogydd neu eira, atal y cerbyd casglu rhag cyrraedd eich stryd yn ddiogel. 

Os nad ydym wedi casglu'ch gwastraff am unrhyw un o'r rhesymau hyn, bydd angen i chi ei gyflwyno'n gywir ar y diwrnod casglu nesaf a drefnwyd. Ni fyddwn yn dod yn ôl i'w wagio.

Rhowch wybod am gasgliad a gollwyd

In line with the ever-changing guidance on COVID 19.the council is implementing refinements to the regular kerbside collection. 

This will involve back up vehicles to support the collection teams and comes into affect from Monday 6 April. This may result in the normal collection  timelines being affected.

Please we can request your patience and understanding at this time as delays to the bin emptying service are a temporary measure to help in our efforts to further reduce the spread of Coronavirus.

Cyn i chi roi gwybod am gasgliad a gollwyd, nodwch y casgliadau coll hysbys canlynol:

Ardal yr effeithir arni

Math o fin

Rheswm dros beidio â chasglu

Dyddiad yr effeithir arno

Heolddu Avenue, Bargoed

Ailgylchu

Methu â chael mynediad i'r stryd neu'r eiddo

29/05/2020

Parts of Pantside

Gwastraff bwyd/gardd

Maint anarferol o fawr o wastraff

27/05/2020

Caledfryn Est, Bryn Siriol Est, Penyrheol

Gwastraff bwyd/gardd

Maint anarferol o fawr o wastraff

27/05/2020

Markham Crescent, Beech Grove, Oakdale

Gwastraff

Methu â chael mynediad i'r stryd neu'r eiddo

27/05/2020

High Meadow Est, Coed Celynen Est, Abercarn

Gwastraff bwyd/gardd

Maint anarferol o fawr o wastraff

27/05/2020

Pontbren, Hafodyrynys

Gwastraff bwyd/gardd

Methu â chael mynediad i'r stryd neu'r eiddo

27/05/2020

Churchill Park, Heol Trecastell Est, Mill Road Est.

Gwastraff bwyd/gardd

Maint anarferol o fawr o wastraff

26/05/2020

Parts of Bedwas

Gwastraff bwyd/gardd

Maint anarferol o fawr o wastraff

26/05/2020

Powells Tce, New Tredegar

Ailgylchu

Methu â chael mynediad i'r stryd neu'r eiddo

26/05/2020

Mill Rd, Watsons Row, Brecon Terr, Cambrian St, New Road. Deri

Ailgylchu

Problem gyda'r cerbyd casglu

19/05/2020

Plantation Terrace Fochriw

Gwastraff

Methu â chael mynediad i'r stryd neu'r eiddo 

19/05/2020

Llanfabon Drive, Hillside Terrace, Bryn Fedw, Bryntyrion

Gwastraff bwyd/gardd

Maint anarferol o fawr o wastraff

19/05/2020

Mill Rd Lane & Claude Rd, Caerphilly

Gwastraff

Methu â chael mynediad i'r stryd neu'r eiddo 

18/05/2020

Trethomas - Glyn Gwyn to Tynywern.

Gwastraff bwyd/gardd

Maint anarferol o fawr o wastraff

18/05/2020

St Martin Road, and Rear of Train Station, Caerphilly

Gwastraff bwyd/gardd

Maint anarferol o fawr o wastraff

18/05/2020

You don’t need to report these as missed collections. Just leave your bin outside your property and we will collection the next working day.

Mwyaf poblogaidd