Diwrnodau casglu gwastraff

Dyma ein gwasanaethau casglu gwastraff wrth ymyl y ffordd, a'r amlder:

Byddwch chi'n gallu lawrlwytho calendr i'ch dyfais neu i'w argraffu er mwyn cyfeirio ato yn y dyfodol.

Dod o hyd i'ch diwrnod casglu gwastraff
 
  • Sicrhewch fod yr holl wastraff a gwastraff i'w ailgylchu allan i'w casglu erbyn 5.30am.
  • Rhaid i chi allu storio eich biniau oddi ar y briffordd rhwng y diwrnodau casglu.
  • Dydy gwyliau banc ddim yn effeithio ar y gwasanaeth casglu gwastraff.
  • Rhowch wastraff ychwanegol i'w ailgylchu mewn bagiau clir wrth ymyl y ffordd.
  • Gall tywydd garw effeithio ar ein gwasanaethau. Byddwn ni'n ceisio casglu'r gwastraff erbyn diwedd yr wythnos. Os bydd tywydd garw yn para am fwy nag wythnos, bydd trefniadau amgen yn cael eu rhoi ar y dudalen gwastraff heb ei gasglu.
  • Dydyn ni ddim yn casglu gwastraff ar Ddydd Nadolig na Dydd Calan. Byddwn ni'n hysbysebu trefniadau amgen ar y wefan yn nes at yr adeg.
  • Mynnwch wybod beth sy'n mynd yn y bin a sut rydyn ni'n delio â gwastraff.

Am ragor o gyngor, cysylltwch â ni.

Rhowch eich adborth o ran y wefan hon.