Cartrefi preswyl anabledd dysgu

Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) yw'r rheoleiddwyr ar gyfer gofal cymdeithasol a Gwasanaethau Cymdeithasol yng Nghymru ac mae’n anelu at ddarparu sicrwydd annibynnol ynghylch ansawdd ac argaeledd Gofal Cymdeithasol yng Nghymru. Mae cyfeirlyfr o wasanaethau gofal cymdeithasol sydd wedi cofrestru gyda AGC ar gael ar wefan AGC.

Mae'r sefydliadau a restrir isod ar restr darparwyr cofrestredig Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili ar gyfer darparu gwasanaethau gofal preswyl anabledd dysgu. Mae'r rhestr hon at ddibenion gwybodaeth yn unig ac mae'n cynnwys gwybodaeth a oedd yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae'n nodi darparwyr cofrestredig a leolir o fewn ffiniau Caerffili yn unig. Mae manylion y darparwyr cofrestredig y tu allan i'r sir ar gael drwy gysylltu gyda’r Tîm Comisiynu ar 01433 864777neu gallwch anfon ebost at  comteam@caerphilly.gov.uk.

Nid yw bod ar y rhestr darparwyr cofrestredig yn golygu bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn cymeradwyo’r sefydliadau neu’n gwarantu ansawdd eu gwasanaethau i gwsmeriaid cyffredinol. At hyn, ni ellir dal y Cyngor Bwrdeistref Sirol yn atebol am unrhyw benderfyniad a wnewch ar sail y wybodaeth a roddir ar y rhestr hon.

Mae'r adroddiadau arolygu diweddaraf yn cael eu darparu lle maent ar gael a gellir eu gweld drwy ddilyn y dolenni o dan fanylion y darparwr.

  • Mae Adroddiadau Monitro yn ymwneud ag ymweliadau rheolaidd a gynhaliwyd gan yr Is-adran Monitro Contractau o fewn y Gwasanaethau Oedolion. Cliciwch yma i gael gweld rhestr termau  
  • Mae ymweliadau Perfformiad Darparwyr yn cael eu cynnal lle mae pryderon cynyddol am ddarparwr ac felly mae angen mwy o fonitro rheolaidd.

Rhestr A-Z o gartrefi preswyl anabledd dysgu  

Rhestr lawn o gartrefi preswyl anabledd dysgu ym mwrdeistref sirol Caerffili (PDF)

Abbey Lodge
Ynys-ddu
Ffôn: 01495 200698
Adroddiad Monitro Cytundeb CBSC

Beechlea Residential Home 
14 Heol Pant-y-Cefn, Markham, Coed Duon, NP12 0QD.
Ffôn: 01495 221583
Adroddiad Monitro Cytundeb CBSC

Crown Lodge
1 Stryd y Goron, Crymlyn, Trecelyn, NP11 4PR.
Ffôn: 01495 246671
Adroddiad Monitro Cytundeb CBSC

Cwm Hyfryd
Pontllan-fraith, Coed Duon, NP12 2GA.
Ffôn: 01495 227703
Adroddiad Monitro Cytundeb CBSC

Forest House
2 Teras Hafod Tudor, Wattsville, NP11 7QQ.
Ffôn: 01495 272782

Glen Court
54 Parc yr Allt, Bargoed, CF81 8NJ.
Ffôn: 01443 821091
Adroddiad Monitro Cytundeb CBSC

Kellis Bungalow
50 Berllan-lwyd Street, Cascade, Hengoed, CF82 8DF.
Ffôn: 01443 819085

Luk Ros 
5 Teras yr Afon, Pengam, Coed Duon, NP12 1XB.
Ffôn: 01443 875706
Adroddiad Monitro Cytundeb CBSC

Newport House
Rhymni
Ffôn symudol: 079 3146 7167
Adroddiad Monitro Cytundeb CBSC 

PRESS
Tir-y-berth, CF82 3BE.
Ffôn: 01443 821677
Adroddiad Monitro Cytundeb CBSC

PRESS
Treharris, CF46 6HN.
Ffôn: 01443 451816
Adroddiad Monitro Cytundeb CBSC

Cartref Preswyl Rachel Kathryn
Bridge Farm, Y Stryd Fawr, Argoed, Coed Duon, NP12 0HG.
Ffôn: 01495 221320
Adroddiad Monitro Cytundeb CBSC

Cartref Preswyl Springfield
Gilfach, Bargoed
Ffôn: 01443 833600
Adroddiad Monitro Cytundeb CBSC

Tŷ'r Uwchdir
Yr Uwchdir, Trecelyn, NP11 3RH.
Ffôn: 01495 245253
Adroddiad Monitro Cytundeb CBSC

Ty Afon
10 Heol y Rhyd, Trelyn, Coed Duon.
Ffôn: 01443 820379
Adroddiad Monitro Cytundeb CBSC

Ty Gwernen
Trem Heulog, Argoed, Coed Duon, NP12 0AL.
Ffôn: 01495 226492
Adroddiad Monitro Cytundeb CBSC

Ty Hafod Tudor
Safehaven Care Ltd, Lle Hafod Tudor, Wattsville, Crosskeys.
Ffôn: 01495 271012

Ty Parc
Bargoed
Ffôn: 01443 838535
Adroddiad Monitro Cytundeb CBSC

Victoria House
Coed Duon, NP12 1DS.
Ffôn: 01495 221916
Adroddiad Monitro Cytundeb CBSC

Woodland Lodge
Stryd Warne, Trelyn, Coed Duon, NP12 1RS.
Ffôn: 01443 830480
Adroddiad Monitro Cytundeb CBSC

Llety Seibiant yr Awdurdod Lleol

Montclaire
Coed Duon
Adroddiad Monitro Cytundeb CBSC

Ty Gwilym
Caerffili
Adroddiad Monitro Cytundeb CBSC

14 Graig Road
Hengoed
CCBC Contract Monitoring Report

 

Ar gyfer adroddiadau monitro blaenorol, cysylltwch â'r Tîm Comisiynu ar 01443 864777 neu e-bost comisiynu@caerffili.gov.uk

Cysylltwch â ni