Ionawr 2024
Mae Dull Byw Hamdden yn falch o gyhoeddi bod Ellie Welsh, aelod o dîm Canolfan Hamdden Cefn Fforest, wedi’i hanrhydeddu â theitl mawreddog athro nofio’r flwyddyn Nofio Cymru 2024. Cafodd Ellie’r gydnabyddiaeth werthfawr hon yn y seremoni wobrwyo a gafodd ei chynnal ddydd Sadwrn 20 Ionawr yng Nghaerdydd.
Mae’r Cyngor yn ymwybodol bod rhywfaint o bryder a dryswch yn y gymuned ynglŷn ag adfer Tomen Bedwas, felly, rydyn ni'n awyddus i rannu'r gwir am y sefyllfa bresennol.
Mae gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili Reoliadau Mynwentydd hirsefydlog i’n galluogi ni i reoli a chynnal urddas a sancteiddrwydd ein mynwentydd yn effeithiol.
Mae perllan wedi’i phlannu gan ffoaduriaid o Wcráin yng Nghaerffili i ddangos eu diolchgarwch parhaus i’r Cymry a agorodd eu calonnau a’u cartrefi yn garedig yn dilyn goresgyniad Rwsia.
Masnachwyr yn rhannu eu cyffro wrth i'r dyddiad agor gael ei gadarnhau
Cofrestrwch nawr ar gyfer rasys 10 cilomedr a 2 gilomedr Caerffili Bryn Meadows 2024! Bydd ras 10 cilomedr Caerffili Bryn Meadows yn dychwelyd ddydd Sul 12 Mai 2024, yn ogystal â ras hwyl 2 gilomedr Caerffili Bryn Meadows.