Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
15 Mai 2024
Mae diwrnod llawn hwyl gyda mynediad am ddim wedi’i drefnu ar Gaeau Owain Glyndwr, Heol y Cilgant, Caerffili ar ddydd Sadwrn Mehefin 8fed.
Ddydd Sadwrn 4 Mai, roedd canol tref Bargod yn brysur iawn wrth i Ffair Fai Bargod gael ei chynnal.
Mae gwaith wedi dechrau i ddatblygu cynllun blaenllaw ar gyfer byw bywyd hŷn ar safle hen gartref gofal Tŷ Darran yn Rhisga.
Yn ystod Pythefnos Gofal Maeth (13-26 Mai), mae Maethu Cymru Caerffili yn galw ar bobl yn yr ardal i ystyried dod yn ofalwyr maeth i gynorthwyo plant a phobl ifanc lleol mewn angen.
Roedd yr haul yn tywynnu wrth i redwyr heidio i Gaerffili ar gyfer rasys blynyddol 10 cilomedr a 2 gilomedr Caerffili Bryn Meadows ddydd Sul 12 Mai.
Mae Julian Simmonds wedi'i gyhoeddi fel Maer newydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.