Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Newyddion chwarel Tŷ Llwyd i roi gwybodaeth gyfoes i drigolion.
Yn ddiweddar, fe wnaeth Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili gymeradwyo cynlluniau ar gyfer buddsoddi yn ei wasanaeth tai eleni.
Cafodd Rhisga ei thrawsnewid ar gyfer Parti Traeth Rhisga ar ddydd Sadwrn 27 a dydd Sul 28 Mai, ac fe wnaeth nifer enfawr o ymwelwyr fwynhau'r heulwen ar y ddau diwrnod.
Mae cymorth bellach ar gael i wella effeithlonrwydd ynni aelwydydd cymwys ym Mwrdeistref Sirol Caerffili.
Mae cynnig Cyfnewidfa Caerffili y mae disgwyl mawr amdano wedi cychwyn ar ei drydydd cam, sef y cam olaf, o ymgynghori ac ymgysylltu â’r cyhoedd.
Mae Capital Cuisine wedi bod yn cynhyrchu amrywiaeth o gynhyrchion bwyd artisan ar gyfer y diwydiant lletygarwch craff ers dros 12 mlynedd, gan gynnwys pâté, terinau, siytni, pesto, sawsiau, a dresinau o’r ansawdd a geir mewn bwytai.