Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Mae Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi cymeradwyo'n unfrydol y camau nesaf yn ei gynlluniau ar gyfer datgarboneiddio ei gerbydau fflyd.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn atgoffa tenantiaid y bydd y ffordd y maen nhw'n rhentu yn newid o 1 Rhagfyr 2022.
Mae Siop Ailddefnyddio Penallta a Wastesavers wedi lansio apêl frys, yn gofyn i drigolion roi teganau dieisiau ac wedi'u defnyddio, wrth agosáu at y Nadolig.
Cafodd ail Ffair Fwyd a Chrefft y Gaeaf y tymor ei gynnal ym Mwrdeistref Caerffili ar ddydd Sadwrn 26 Tachwedd yng nghanol tref Coed Duon. Daeth nifer sylweddol, ychydig dros 9,000, o bobl i Goed Duon i ymuno â’r dathliadau a oedd yn digwydd, y nifer fwyaf o ymwelwyr i fynychu digwyddiad yn y dref ers 2018 a'r diwrnod prysuraf o'r flwyddyn hyd...
Mae dau weithdy gwneud llusernau hynod lwyddiannus wedi’u cynnal yng Nghaerffili ar gyfer Gorymdaith Lusernau Afon y Goleuni a fydd yn digwydd ynghyd ag arddangosfa tân gwyllt a Ffair y Gaeaf, Caerffili ar ddydd Sadwrn 3 Rhagfyr.
Rhwng mis Mehefin a mis Medi eleni, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi cymeradwyo grantiau gwerth cyfanswm o £27,748 ar gyfer grwpiau gwirfoddol.