Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Yn anffodus mae cyn Faer poblogaidd Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi marw ar ôl brwydr hir gyda salwch.
Mae Colin a Ruth Williams o Glan-ddu Road, Trelyn wedi cael eu dedfrydu ar y cyd yn Llys Ynadon Casnewydd am fridio cŵn heb drwydded
Mae menter tai arloesol sydd wedi'i chydlynu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn parhau i drawsnewid bywydau ac atal digartrefedd.
Mae'r Cyngor wedi adrodd bod tunelledd ailgylchu gwastraff bwyd wedi cynyddu am y trydydd mis yn olynol, yn dilyn lansio eu treial 12 mis sy’n darparu bagiau cadi gwastraff bwyd dan do yn rhad ac am ddim i bob trigolyn.
Mae gwasanaeth teleofal Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi lansio ei blatfform canolfan derbyn larymau digidol newydd.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi'i achredu fel sefydliad Llythrennedd Carbon Lefel Efydd.