Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Mae Julian Simmonds wedi'i gyhoeddi fel Maer newydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.
Community groups, third sector organisations and schools can all apply for up to £3000 to help initiate or support an existing community-based project.
Mae eiddo sydd dan berchnogaeth Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi cael Gorchymyn Cau, yn dilyn digwyddiadau parhaus o niwsans ac ymddygiad gwrthgymdeithasol.
Mewn cyfarfod cabinet, a gafodd ei gynnal ddydd Mercher 1 Mai 2024, hysbysodd Fforwm Ieuenctid Bwrdeistref Sirol Caerffili (Gwasanaeth Ieuenctid) y Cabinet am y materion a gafodd eu codi gan bobl ifanc yn y Fwrdeistref Sirol, a thynnu sylw at eu mater blaenoriaeth ar gyfer y flwyddyn.
Bydd mannau gwyrdd ledled Bwrdeistref Sirol Caerffili yn cael eu gadael i dyfu a ffynnu yn ystod y gwanwyn a’r haf i greu dolydd a lle ar gyfer natur.
Mae Mr Powell o Fargod wedi cael ei gyhoeddi fel enillydd diweddaraf ymgyrch Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, Gweddillion am Arian.