Ionawr 2024
Gall busnesau a sefydliadau'r trydydd sector yng Nghaerffili gael mynediad at gymorth sydd wedi'i ariannu'n llawn ac sydd wedi’i fwriadu i'w helpu i sbarduno arloesedd a hybu cynaliadwyedd o fis Ionawr 2024 ymlaen, diolch i gyllid newydd sydd wedi’i sicrhau gan Cymunedau Arloesi Economi Gylchol (CEIC).
Caerphilly County Borough Council wants your views on our Draft Flood Risk Management Strategy.
Mae'n bleser gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili gyflwyno ei amserlen ddigwyddiadau helaeth ar gyfer 2024–25, sy'n cynnwys amrywiaeth eang o ddigwyddiadau difyr sydd wedi'u cynllunio i ddarparu rhywbeth i bawb.
Bydd mannau gwyrdd ym Mwrdeistref Sirol Caerffili yn parhau i ffynnu eleni, ar ôl i'r Cabinet gytuno ar drefniadau gwaith torri gwair sy'n hyrwyddo bioamrywiaeth.
Mae gan drigolion Bwrdeistref Sirol Caerffili reswm i ddathlu wrth i’n canolfannau hamdden ennill cydnabyddiaeth fawreddog yng Ngwobrau Profiad Aelodau 2023.
Mewn cyfarfod Cabinet a gafodd ei gynnal ddydd Mercher 17 Ionawr 2024, cytunodd Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili i gynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar eu Strategaeth Wastraff ddrafft.