Ionawr 2024
Mae trigolion ledled Bwrdeistref Sirol Caerffili yn cael eu hannog i ddweud eu dweud ar gynlluniau cyllideb y Cyngor ar gyfer 2024/25.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn atgoffa trigolion i roi eu barn ar Bolisi Adnewyddu Tai'r Sector Preifat ac Addasiadau i’r Anabl.
11 Ion 2024
Mae cynlluniau i gau siop goffi sy’n cael ei rhedeg gan y Cyngor yng nghanol tref Caerffili wedi denu llawer o sylw dros y dyddiau diwethaf, gyda llawer o bobl eisiau deall y rhesymeg y tu ôl i’r cynnig.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi datgelu manylion cynigion ei gyllideb ddrafft ar gyfer 2024/25, cyn cyfarfod Cabinet y Cyngor ddydd Mercher nesaf 17 Ionawr.
Nod yr ymgyrch genedlaethol yw ysbrydoli pobl o bob cefndir i ystyried maethu gydag awdurdod lleol.
Fe wnaeth y Maer agor Hwb Llyfrgell Rhymni yn swyddogol heddiw, ddydd Llun 8 Ionawr, ar ôl gwaith ailwampio cyffrous diolch i gyllid gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili a Chronfa Trawsnewid Cyfalaf Llywodraeth Cymru