Medi 2023
Mae Llyfrgelloedd Caerffili yn lansio gwasanaeth newydd sbon ar gyfer ei aelodau.
Ymwelodd Gweinidog Llywodraeth Leol a Chyllid Llywodraeth Cymru â Thŷ Penallta yr wythnos hon (Iau 28/9) i ddarganfod rhagor am raglen ‘Mobilising Team Caerphilly’.
Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd tywydd Melyn ar gyfer gwyntoedd cryfion o ganol dydd ar ddydd Mercher tan 7am fore Iau.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn cynnal ymgynghoriad helaeth gyda'i denantiaid i ddarganfod beth yw eu barn am eu rhent.
Mae gwirfoddolwyr ledled Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi cael eu cydnabod yng Ngwobrau Cyflawniad Gwirfoddolwyr 2023, yn Sefydliad y Glowyr, Coed Duon.
Mae Paul Taylor, perchennog tafarn a gwely a brecwast The Rock, Tredegar Road, Coed Duon, Gwent NP12 1DD, wedi’i erlyn am fethu â darparu gwybodaeth am alergenau yn groes i Reoliadau Gwybodaeth am Fwyd (Cymru) 2014.