Tachwedd 2023
Mae'r gadwyn fwytai Lounges wedi cyhoeddi bydd y bwyty newydd, ‘Consurio Lounge’, yn agor yn fuan yng nghanol tref Caerffili.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer Gwobrau Partneriaid Gwerthfawr Gyrfa Cymru 2023 yn y categori Hyrwyddwr Gorau'r Gymraeg yn y Gweithle
​Mae Network Rail yn atgoffa teithwyr i wirio cyn teithio wrth i’r gwaith gwerth miliynau o bunnoedd o uwchraddio llinell Glynebwy symud i'r cam olaf.
Cyrhaeddodd disgyblion a staff Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon eu hysgol newydd, yng Nghwmcarn, yn llawn cyffro y bore yma, wrth i'r cyfleuster o'r radd flaenaf agor ei ddrysau yn swyddogol am y tro cyntaf.
Canol Tref Trecelyn yw'r dref ddiweddaraf i fanteisio ar fynediad cyhoeddus at Wi-Fi am ddim. Mae Trecelyn yn rhan o ddarpariaeth ehangach sydd eisoes wedi'i chyflwyno ym Margod, Coed Duon, Rhymni, Rhisga ac Ystrad Mynach.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn atgoffa tenantiaid i roi eu barn ar y gwasanaethau tai y mae'n eu darparu.