Tachwedd 2023
Mae cymorth bellach ar gael i wella effeithlonrwydd ynni aelwydydd cymwys ym Mwrdeistref Sirol Caerffili.
Mae hi’n 10 mlynedd ers i Gymru arwain y ffordd fel y wlad gyntaf yn y DU i’w gwneud yn ofynnol yn ôl y gyfraith i arddangos sgoriau hylendid bwyd. Ers mis Tachwedd 2013, mae’n ofynnol yn ôl y gyfraith i fusnesau yng Nghymru arddangos eu sticer sgôr hylendid bwyd mewn man amlwg – fel y drws blaen, y fynedfa neu ffenestr.
Mae parc sglefrio newydd sbon wedi cael ei ddatgelu yn Hill View, Maes-y-cwmwr.
Mewn prosiect diweddar, fe wnaeth disgyblion o flynyddoedd 5 a 6 Ysgol Gynradd Penllwyn gymryd rhan mewn prosiect plannu yn eu cymuned.
Gwisgwch yn gynnes a pharatoi ar gyfer tymor y Nadolig! Ymunwch â ni yn un o'n digwyddiadau ledled y Fwrdeistref Sirol i brofi hwyl a chyffro'r Nadolig.
Mae Menter Caerffili yn cynnal eu Ffair Nadolig flynyddol ym Maenordy Llancaiach Fawr ddydd Sadwrn 2 Rhagfyr, 11am – 3pm.