Mai 2023
Ar ôl dymchwel yr eiddo ar hyd y ffordd A472, bydd ein contractwyr, Walters Group, yn dechrau gwaith sifil ar 31 Mai 2023.
Bydd terfynau cyflymder y rhan fwyaf o ffyrdd sy'n 30mya yng Nghymru ar hyn o bryd yn cael eu gostwng i 20mya yn ddiweddarach eleni, fel rhan o ddeddfwriaeth newydd sy’n cael ei chyflwyno gan Lywodraeth Cymru.
Mae dau aelod o Dîm Cartrefi Gwag Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi cael eu cydnabod yng Ngwobrau Rhwydwaith Cartrefi Gwag cenedlaethol eleni.
Caerphilly County Borough Council is looking for residents’ feedback on how natural areas within the county are managed, as green spaces across the county borough are being left to grow during spring and summer months to benefit ecosystems as part of the Nature isn’t Neat project.
25 Mai 2023
Mae diwrnod llawn hwyl gyda mynediad am ddim wedi’i drefnu ar Gaeau Owain Glyndwr, Heol y Cilgant, Caerffili ar ddydd Sadwrn Mehefin 10fed.
Mae cam cyntaf datblygiad tai newydd yn Llanbradach bellach wedi'i gwblhau, ac mae'r preswylwyr newydd wedi symud i mewn i'r tai i gyd.