Mehefin 2023
O ganlyniad i'r penderfyniad hwn, fydd Cyngor Caerffili ddim yn gallu darparu talebau prydau ysgol am ddim fel yn ystod gwyliau’r haf blaenorol.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi amlinellu cynlluniau i hybu cyfraddau ailgylchu a chreu bwrdeistref sirol fwy gwyrdd yn unol â thargedau Llywodraeth Cymru.
Bob blwyddyn, mae Partneriaeth Dysgu Oedolion yn y Gymuned Gwent yn cynnal seremoni gwobrwyo i ddathlu cyflawniadau'r gwasanaethau Dysgu Oedolion yn y Gymuned ledled Gwent ac i gydnabod gwaith caled ac ymroddiad y dysgwyr a'r tiwtoriaid.
Mae'r Ystafell Ffitrwydd yng Nghanolfan Hamdden Heolddu wedi cael cyllid o £100,000 i ailwampio ac adnewyddu'r man presennol.
Yn ddiweddar, cymerodd 8 disgybl Ysgol Cae'r Drindod ran mewn taith gerdded i gopa Pen y Fan er mwyn codi arian er budd elusen o'r enw Bigmoose, fel rhan o'u gwaith gwirfoddol Gwobr Dug Caeredin.
Dywedodd Arweinydd Caerffili, y Cynghorydd Sean Morgan, bod gwersi wedi’u dysgu o ganlyniad i gyflwyno ymgyrch y DU, ‘Mai Di-Dor’, yng Nghaerffili ac wedi ymrwymo i adolygiad, er mwyn sicrhau’r cydbwysedd cywir.