Rhagfyr 2023
Heddiw (13 Rhagfyr), mae Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi cytuno ar y cynnydd rhent blynyddol ar gyfer y flwyddyn ariannol 2024/25.
Heddiw (13 Rhagfyr), mae Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi rhoi cymeradwyaeth unfrydol i gynlluniau i drawsnewid sut mae tenantiaid yn cael mynediad at eu gwasanaethau landlordiaid.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi cyhoeddi newidiadau i’r ffordd y mae trigolion yn defnyddio eu Canolfannau Ailgylchu i Gartrefi, fel rhan o’u cynlluniau i hybu cyfraddau ailgylchu a lleihau gwastraff.
Mae ailgylchwr gwastraff bwyd arall wedi cael £500 fel rhan o ymgyrch Gweddillion am Arian Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn atgoffa staff, trigolion a busnesau bod ei apêl banc bwyd Nadoligaidd yn dal i fod ar agor ar gyfer rhoddion.
Eleni, cafodd Ffair Bwyd a Chrefft y Gaeaf Caerffili a Gorymdaith Lusernau Afon y Goleuni eu cynnal ddydd Sadwrn diwethaf, 2 Rhagfyr.