Rhagfyr 2022
Cafodd trydedd Ffair Bwyd a Chrefft y Gaeaf yn y Fwrdeistref Sirol eleni ei chynnal yng nghanol tref Caerffili ar ddydd Sadwrn 3 Rhagfyr, ac roedd yn llwyddiant ysgubol arall i’r Fwrdeistref Sirol.
Mae Ffair Bwyd a Chrefft y Gaeaf olaf a gafodd ei chynnal yng Nghanol Tref Bargod ar ddydd Sadwrn 10 Rhagfyr wedi cael ei hystyried yn llwyddiant ysgubol gyda nifer eithriadol, ychydig dros 7,000, o ymwelwyr yn bresennol. Dyma’r nifer uchaf o ymwelwyr ar gofnod i fynychu digwyddiad ym Margod.
Mae Gwasanaeth Ieuenctid Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi ennill Marc Ansawdd Lefel Efydd ar gyfer Gwaith Ieuenctid yng Nghymru.
Heddiw, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi lansio ei ymgyrch ‘Gofalu yng Nghaerffili’ ledled gwahanol lwyfannau er mwyn annog unigolion i ddilyn gyrfa mewn gofal.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn atgoffa staff, trigolion a busnesau bod ei apêl banc bwyd Nadoligaidd yn dal ar agor ar gyfer rhoddion.
Cyhoeddodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili a Heddlu Gwent seilwaith teledu cylch cyfyng newydd yng nghanol tref Coed Duon.