Rhagfyr 2022
Bydd taliadau meysydd parcio yn cael eu hailgyflwyno ledled Bwrdeistref Sirol Caerffili o ddydd Sul 1 Ionawr / ddydd Llun 2 Ionawr 2023.
Mae sêl teganau “llenwi bag am £1” Siop Ailddefnyddio Penallta wedi bod yn llwyddiannus.
Mae Safonau Masnach Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili a Chyngor Dinas Casnewydd wedi arwain erlyniad i ddod â masnachwr twyllodrus o flaen ei well.
Bydd llawer o'n gwasanaethau ar gau dros gyfnod y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd, ond gallwch chi gael mynediad at lawer o wasanaethau ar-lein o hyd. www.caerffili.gov.uk
Mae mwy o fusnesau lleol ym Mwrdeistref Sirol Caerffili wedi elwa ar gyllid eleni, gyda Chronfa Fenter Caerffili yn cynyddu deirgwaith o gymharu â 2021.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi sicrhau cyllid i fwrw ymlaen â gwaith datblygu marchnad newydd yng nghanol tref Caerffili.