News Centre

Gwasanaethau’r Cyngor dros y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd

Postiwyd ar : 20 Rhag 2022

Gwasanaethau’r Cyngor dros y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd

Bydd llawer o'n gwasanaethau ar gau dros gyfnod y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd, ond gallwch chi gael mynediad at lawer o wasanaethau ar-lein o hyd. www.caerffili.gov.uk

Mae'r rhan fwyaf o'r gwasanaethau nad ydynt yn rhai critigol yn cau am hanner dydd ddydd Gwener 23 Rhagfyr 2022 ac ailagor am 8.30am ddydd Mawrth 3 Ionawr 2022.

Manylion Pellach Gwybodaeth am wasanaethau dros y Nadolig

Casglu gwastraff

Bydd y diwrnodau casglu gwastraff yn newid dros gyfnod y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd, fel a ganlyn:

Diwrnod casglu arferol

Diwrnod casglu newydd

Dydd Sadwrn 24 Rhagfyr

Dim casgliadau

Dydd Sul 25 Rhagfyr

Dim casgliadau

Dydd Llun 26 Rhagfyr

Dydd Mawrth 27 Rhagfyr

Dydd Mawrth 27 Rhagfyr

Dydd Mercher 28 Rhagfyr

Dydd Mercher 28 Rhagfyr

Dydd Iau 29 Rhagfyr

Dydd Iau 29 Rhagfyr

Dydd Gwener 30 Rhagfyr

Dydd Gwener 30 Rhagfyr

Dydd Sadwrn 31 Rhagfyr

Dydd Sadwrn 31 Rhagfyr

Dim casgliadau

Dydd Sul 1 Ionawr

Dim casgliadau

Dydd Llun 2 Ionawr

Casgliad arferol

DDydd Mawrth 3 Ionawr

Casgliad arferol

Noder:

  • Sicrhewch fod eich holl wastraff a deunyddiau i'w hailgylchu yn y man casglu erbyn 6am.
  • Bydd deunyddiau ychwanegol i'w hailgylchu yn cael eu casglu, ond bydd angen iddyn nhw fod mewn bagiau clir.
  • Gallwch chi roi ychydig o gardbord yn eich bin ailgylchu; gallwch chi fynd â mwy o gardbord i'r Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref. Cofiwch fynd â'ch coed Nadolig i'r canolfannau hyn i'w hailgylchu nhw hefyd!

Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref

Bydd Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref ar agor fel arfer heblaw am Ddydd Nadolig, Gŵyl San Steffan a Dydd Calan. Bydd y canolfannau'n cau am 2.30pm ar Noswyl Nadolig. I gael gwybod yr oriau agor, ewch i'r adran canolfannau ailgylchu.

Cymorth brys

Os byddwch chi'n wynebu argyfwng y tu allan i'r oriau agor uchod, ffoniwch:

  • 01443 875500 os yw'n argyfwng cyffredinol
  • 0800 328 4432 os yw'n argyfwng o ran gwasanaethau cymdeithasol


Ymholiadau'r Cyfryngau