Awst 2023
Cafodd Gŵyl y Caws Bach ei chynnal am yr ail flwyddyn dros benwythnos 2 a 3 Medi. Fe wnaeth Canol Tref Caerffili gofnodi nifer anhygoel o 17,737 o ymwelwyr, dros 7,000 yn fwy o bobl na'r llynedd.
Mae Terry's Patisserie yn fusnes gweithgynhyrchu bwyd arbenigol arobryn, sy'n darparu teisennau wedi'u gwneud â llaw i westai, bwytai, stadia, a lleoliadau ledled y Deyrnas Unedig yn ogystal â'r gymuned leol.
Mae Siop Ailddefnyddio Penallta wedi ymuno â prosiect lleol, Cyfnewidfa Gwisg Ysgol Caerffili, i gynnig gwisgoedd ysgol ail-law i drigolion y Fwrdeistref Sirol am ddim.
Mae ysgolion ledled Bwrdeistref Sirol Caerffili yn dathlu diwrnod canlyniadau arholiadau TGAU heddiw.
Bydd y digwyddiad chwaraeon o safon fyd-eang yn dod i ben yng nghanol tref Caerffili yn dilyn 8 cam dwys o rasio ledled y Deyrnas Unedig. Gyda'r cyffro'n cael ei ddarlledu ar deledu byw (ITV4) - bydd y digwyddiad yn arddangos Caerffili ar lwyfan y byd wrth i'r beicwyr ddod i mewn i'r Fwrdeistref Sirol drwy Nelson, pasio trwy Lanbradach a...
Mae’r Ganolfan Rhagoriaeth Chwaraeon yn Ystrad Mynach wedi gosod llifoleuadau LED effeithlonrwydd uchel newydd i ddarparu gwell gwelededd ac effeithlonrwydd ynni i’r cyfleuster.