Archif Newyddion

Chwilio Newyddion

Archif Newyddion
Bydd trigolion ledled y DU yn dod at ei gilydd i roi help llaw a chymryd rhan yn The Big Help Out i nodi Coroni’r Brenin ym mis Mai.
Bydd digwyddiad yn cael ei gynnal ar ddydd Gwener 28 Ebrill am 3pm i agor man coffa newydd ym Mharc Lansbury.
Canol Tref Coed Duon yw'r dref ddiweddaraf i fanteisio ar fynediad cyhoeddus at Wi-Fi am ddim.
Bydd y ffordd ar gau ddydd Sul yma (23 Ebrill) rhwng 7am a hanner nos i ganiatáu gwaith ailosod tyllau archwilio, ac i fapio a glanhau'r system ddraenio. Bydd BT Openreach hefyd ar y safle yn arolygu eu hoffer.
Bydd adran gweithrediadau parciau gwledig a chefn gwlad y Cyngor yn gweithio gyda disgyblion Ysgol Gynradd Ty’n y Wern i greu ‘Coridor Gwenyn’, gyda’r prosiect yn dechrau’r wythnos yn cychwyn 17 Ebrill 2023.
Mae disgwyl i Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili arbed hyd at £2 filiwn y flwyddyn ar ôl cytuno i dynnu'n ôl o gontract hirsefydlog sy'n golygu bod cwmnïau preifat yn darparu gwasanaethau cymorth mewn dwy ysgol allweddol yn yr ardal.