Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Mae mannau gwefru cerbydau trydan wedi cael eu gosod ar ddau safle swyddfa Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.
Mae disgwyl i Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili ddatblygu'r fferm solar fwyaf yng Nghymru sydd ym mherchnogaeth y cyhoedd. Dyma hefyd y Datblygiad o Arwyddocâd Cenedlaethol cyntaf dan arweiniad y Cyngor i gael ei ddilysu gan Penderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd Cymru.
Mae canolfan arobryn Canolfan Gymunedol Oakdale yn cynorthwyo llawer o grwpiau gwirfoddol lleol ac yn parhau i wella ei chyfleusterau ar gyfer ei holl ddefnyddwyr.
Cyngor Caerffili yn datgelu dyluniadau terfynol a brandio marchnad newydd wrth i ailddatblygiad uchelgeisiol y dref ddod yn ei flaen.
Mae Llancaiach Fawr yn dathlu dwy wobr fawreddog gan Croeso Cymru.
Yn ddiweddar, dathlodd Ysgol Gynradd y Bryn Wythnos Wyddoniaeth Prydain, sef dathliad 10 diwrnod o wyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg.