Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Mae Gwasanaethau Caffael, ar y cyd â Cartrefi Caerffili, yn gwahodd sefydliadau sy'n dymuno tendro am y Cytundeb Fframwaith ar gyfer Technegol Tai, Gweithrediadau Atgyweirio Tai (HRO) a Strategaeth Cynnal a Chadw Asedau Cynlluniedig (PAMS) i sesiwn ymgysylltu â chyflenwyr.
Bydd y bont droed ger Cylchfan Pwll-y-pant, Caerffili, yn cael ei hailosod ddydd Gwener 27 Ionawr.
Mae apêl flynyddol sy'n cael ei chydlynu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi codi £10,820 er budd banciau bwyd lleol.
Gweithredu diwydiannol mewn ysgolion – llythyr i rieni - Keri Cole – Prif Swyddog Addysg.
Heddiw (25 Ionawr), mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi cymeradwyo arian cyfatebol i wneud gwaith insiwleiddio waliau allanol mewn 86 eiddo ym Mryn Carno, Rhymni.
Ymwelodd Andrew Bailey, Llywodraethwr Banc Lloegr, â disgyblion Ysgol Gymunedol Sant Cenydd yn ddiweddar. Roedd yr ymweliad yn gyfle gwych i fyfyrwyr ddysgu am waith Banc Lloegr ac economi'r Deyrnas Unedig.