Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Mae Ysgol Gynradd Tyn-y-Wern wedi casglu ei 12fed gwobr Menter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig yn eu seremoni wobrwyo ddiweddar, a gafodd ei chynnal eleni yn Amgueddfa Werin Cymru, Sain Ffagan.
Bydd grŵp o uwch gynghorwyr CBSC yn ymweld â chymunedau ar draws Bwrdeistref Sirol Caerffili i drafod cyfleoedd newydd ac ystyried materion allweddol sy’n effeithio ar bobl leol.
Mae tîm Cefn Gwlad Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi lansio ymgyrch priffyrdd draenogod i amddiffyn y creaduriaid mewn perygl.
Yr wythnos diwethaf, ymwelodd VirginMediaO2 â Chanolfan Hamdden Caerffili i weld y diffibriliwr awtomatig newydd gael ei osod.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn gofyn i drigolion i fod yn wyliadwrus ar ôl i barc lleol gael ei dargedu dwywaith mewn llai na phum mis gan bobl ytn cynnau tannau bwriadol.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn dathlu Wythnos Gwaith Ieuenctid gydag amrywiaeth o weithgareddau hwyl i bobl ifanc wedi'u trefnu gan dîm y Gwasanaeth Ieuenctid.