News Centre

CBSC yn darparu cyfleoedd cyflogedig i unigolion sydd ag anableddau dysgu

Postiwyd ar : 03 Maw 2023

CBSC yn darparu cyfleoedd cyflogedig i unigolion sydd ag anableddau dysgu
Cafodd Siop Goffi Parc Islwyn ei hagor gan Wasanaethau Cymorth Cymunedol CBSC ym mis Mai 2022, gyda'r nod o ddarparu cyfleoedd cyflogedig a gwirfoddol i unigolion sydd ag Anableddau Dysgu.  
 
Rydyn ni wedi gweithio’n galed i ddatblygu disgrifiad swydd, cynorthwyo unigolion a’u teuluoedd i gwrdd ac ymgynghorwyr budd-daliadau yn ogystal â gweithio gydag AD i greu cytundeb cyflogaeth dros y misoedd diwethaf.
 
Enillodd pob unigolyn a oedd yn gwirfoddoli yn y siop goffi gymhwyster Hylendid Bwyd, Gwasanaeth Cwsmeriaid a hyfforddiant Barista, ac rydyn ni'n yn falch iawn bod 5 o’r unigolion bellach yn gyflogai CBSC ac yn cael eu talu i weithio yn y siop goffi, cyflawniad arbennig a’r cyntaf o’i fath i’r Cyngor. 
 
Mae rhai o’r unigolion sydd nawr yn gweithio i’r siop goffi wedi sôn am ba mor wych ydy cael eu talu, ac mae ganddyn nhw gynlluniau mawr yn barod ynghylch sut i wario’r arian newydd maen nhw wedi ei ennill.
 
Meddai Hayley John, Uwch Swyddog Gwasanaethau Cymunedol “Rydyn ni mor falch ohonyn nhw i gyd am yr hyn maen nhw wedi'i gyflawni, ac mor hapus eu bod nhw wedi derbyn eu tâl cyntaf gan CBSC.   Ni ellir diystyru'r teimlad o falchder a hunanwerth mae hyn wedi ei roi i’r unigolion a dylid dathlu hynny.   Mae perthynasoedd wedi'u datblygu gyda chwsmeriaid, mae hyder yr unigolion wedi tyfu ac maen nhw wedi dod yn aelodau gwerthfawr o’n tîm staff.”
 
Ychwanegodd y Cynghorydd Elaine Forehead, aelod cabinet dros ofal cymdeithasol “Rydw i wrth fy modd ein bod ni wedi  gallu darparu cyfleoedd cyflogedig a gwirfoddol yn Siop Goffi Parc Islwyn ar gyfer yr unigolion rydyn ni yn eu cynorthwyo.  Mae’r siop goffi yn adnodd anhygoel ac mae’r unigolion yn creu naws cynnes a chyfeillgar.  Mae’r gwaith cyflogedig a gwirfoddol yn dyst o angerdd ac ymroddiad dyddiol yr unigolion a’r staff, a byddwn i'n argymell i bawb ymweld â’r siop goffi a chwrdd y tîm.”
 
Pe hoffech chi ymweld â Siop Goffi Parc Islwyn, mae modd ei ganfod ar Llanarth Rd, Pontllan-fraith ger y parc sglefrio. 


Ymholiadau'r Cyfryngau