Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn apelio at drigolion, staff a busnesau lleol am roddion i gynorthwyo banciau bwyd lleol dros y Nadolig.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn falch iawn o gyhoeddi ei raglen ddigwyddiadau gynhwysfawr ar gyfer 2024-25, sy'n cynnwys amrywiaeth o ddigwyddiadau difyr sydd wedi’u llunio i ddarparu rhywbeth i bawb.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn atgoffa pawb mai cyfrifoldeb pawb yw diogelu plant, pobl ifanc ac oedolion sy'n agored i niwed.
Mae'r gadwyn fwytai Lounges wedi cyhoeddi bydd y bwyty newydd, ‘Consurio Lounge’, yn agor yn fuan yng nghanol tref Caerffili.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer Gwobrau Partneriaid Gwerthfawr Gyrfa Cymru 2023 yn y categori Hyrwyddwr Gorau'r Gymraeg yn y Gweithle
​Mae Network Rail yn atgoffa teithwyr i wirio cyn teithio wrth i’r gwaith gwerth miliynau o bunnoedd o uwchraddio llinell Glynebwy symud i'r cam olaf.