Tachwedd 2023
Cafodd Sialens Ddarllen yr Haf ei chynnal ym mhob llyfrgell ym Mwrdeistref Sirol Caerffili rhwng 8 Gorffennaf a 9 Medi 2023 ac eleni y thema oedd Ar eich Marciau, Darllenwch!
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi llofnodi Cyfamod y Lluoedd Arfog ddydd Iau, 2 Tachwedd, gan gadarnhau ei ymrwymiad i gymuned y lluoedd arfog.
Mae Ymgyrch Siôn Corn flynyddol Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn lansio heddiw!
Bydd adroddiad am ddyfodol Canolfan Hamdden Pontllan-fraith yn cael ei ystyried gan Gabinet y Cyngor fis nesaf, gan argymell bod ymgynghoriad yn cael ei gynnal ynghylch cau’r cyfleuster yn barhaol.
The Met Office has issued a Yellow weather warning for strong and potentially damaging winds associated with Storm Ciarán, commencing 21:00 Wednesday 1st November and continuing until 23:59 Thursday 2nd November.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn ceisio barn ar y Cynllun Cydraddoldeb Strategol arfaethedig ar gyfer 2024-2028.