Tachwedd 2022
​Caerphilly County Borough Council is reminding everyone that the safeguarding of vulnerable children, young people and adults is everyone’s responsibility.
Mae trigolion wedi cael eu hannog i roi eu barn ar ba wasanaethau y dylai Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili eu blaenoriaethu dros yr ychydig flynyddoedd nesaf, fel rhan o raglen ymgysylltu bellgyrhaeddol y Cyngor, ‘Sgwrs Caerffili’.
Caerffili'n Cofio – Dyma restr o wasanaethau coffa sy'n cael eu cynnal ar hyd a lled y fwrdeistref sirol i gofio am y rhai a ymladdodd mewn gwrthdaro ar draws y byd, ac a gollodd eu bywydau
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn apelio at drigolion, staff a busnesau lleol am roddion i gynorthwyo banciau bwyd lleol dros y Nadolig.
PMae gwasanaethau cyhoeddus ledled Gwent yn datblygu Cynllun Llesiant a fydd yn arwain y gwaith rydym ni’n ei wneud gyda’n gilydd am y pum mlynedd nesaf
Mae’r arbenigwr adeiladu Willmott Dixon wedi rhoi 10 gliniadur i gynorthwyo grwpiau cymunedol ym Mwrdeistref Sirol Caerffili.