Mawrth 2023
Mae Llancaiach Fawr yn dathlu dwy wobr fawreddog gan Croeso Cymru.
Yn ddiweddar, dathlodd Ysgol Gynradd y Bryn Wythnos Wyddoniaeth Prydain, sef dathliad 10 diwrnod o wyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg.
Cafodd canol tref Ystrad Mynach ei thrawsnewid ddydd Sadwrn diwethaf, 25 Mawrth, ar gyfer ail Ffair y Gwanwyn 2023.
Mae pedwar gwirfoddolwr hirsefydlog, ymroddedig, a gwerthfawr iawn y Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid wedi cael eu hargymell ar gyfer, ac wedi ennill, gwobrau Uchel Siryf Gwent.
Bydd rhieni plant sy'n gymwys i gael Prydau Ysgol am Ddim yn cael taliad prydau ysgol am ddim ar gyfer cyfnod gwyliau'r Pasg..
Mae safle gwneuthurwr wedi’i leoli yng Nghaerffili wedi cael ei agor yn swyddogol gan Vaughan Gething MS, Gweinidog yr Economi.