News Centre

Nifer rhagorol o ymwelwyr i Ffair y Gwanwyn Ystrad Mynach, yn fwy na rhifau ymwelwyr blaenorol

Postiwyd ar : 31 Maw 2023

Nifer rhagorol o ymwelwyr i Ffair y Gwanwyn Ystrad Mynach, yn fwy na rhifau ymwelwyr blaenorol
Cafodd canol tref Ystrad Mynach ei thrawsnewid ddydd Sadwrn diwethaf, 25 Mawrth, ar gyfer ail Ffair y Gwanwyn 2023.

Cafodd 8,247 o ymwelwyr eu croesawu, gyda’r niferoedd yn cyrraedd uchafbwynt o 1,302 o bobl am 1pm.

Roedd 6,511 yn fwy o ymwelwyr yn y dref o’i gymharu â’r dydd Sadwrn blaenorol, sef diwrnod prysuraf y flwyddyn hyd yn hyn. Roedd nifer o ymwelwyr Ffair y Gwanwyn eleni hefyd yn fwy na digwyddiad y Gwanwyn 2022.

Yn y ffair, roedd nifer o stondinau bwyd a chrefft, adloniant a reidiau ffair i blant, gan ei wneud yn ddiwrnod allan llawn hwyl i bawb. Roedd positifrwydd y digwyddiad o fudd mawr i ganol y dref, y manwerthwyr, a’r gymuned.

Dyma’r hyn a ddywedodd busnesau lleol am y digwyddiad:

Meddai busnes annibynnol, Memories, bod “Ysbryd cymunedol da, roedd wedi bodloni disgwyliadau, yn hyfryd i’r plant, roedd y sw anwesu a’r pantomeim yn boblogaidd iawn.”

Meddai Noel's Family Butchers, “Diwrnod gwych, yn fwy prysur nag arfer, roedd y dref yn brysur iawn.”

Meddai staff Llyfrgell Ystrad Mynach, “Fe wnaeth stondin grefftau Gwau a Sgwrs yn y llyfrgell yn arbennig o dda gan godi dros £180 at elusen!”

Meddai'r Cynghorydd Jamie Pritchard, Aelod Cabinet dros Ffyniant, Adfywio a Newid Hinsawdd, “Digwyddiad prysur arall ac adborth cadarnhaol gan fusnesau. Daeth y trigolion allan yn llu unwaith eto. Bydd mwy o ddigwyddiadau, gyda phwyslais ar annog pobl i ganol trefi, yn helpu i gefnogi'r gymuned fusnes. Ga i ddiolch i bawb am eu cefnogaeth”.

Cadwch y dyddiad yn rhydd ar gyfer ein digwyddiad nesaf, Gŵyl Fwyd Caerffili, sy'n digwydd ddydd Sadwrn 29 Ebrill.

Cafodd y digwyddiad hwn ei ariannu drwy Gyllid Ffyniant Gyffredin y Deyrnas Unedig a'i drefnu gan Gyngor Caerffili. Mae Cronfa Ffyniant Gyffredin y Deyrnas Unedig yn un o golofnau canolog agenda Ffyniant Bro Llywodraeth y Deyrnas Unedig a bydd yn darparu £2.6 biliwn o gyllid i'w fuddsoddi'n lleol erbyn mis Mawrth 2025. Nod y Gronfa yw ennyn mwy o falchder mewn lle a chynyddu cyfleoedd bywyd ledled y DU drwy fuddsoddi mewn cymunedau a lleoedd, a chefnogi busnesau lleol, a phobl a sgiliau. Am ragor o wybodaeth, ewch i https://www.gov.uk/government/publications/uk-shared-prosperity-fund-prospectus.cy

I holi am ofod masnachu mewn unrhyw un neu ragor o ddigwyddiadau 2023 sy'n cael eu trefnu gan y Cyngor neu ar gyfer ymholiadau cyffredinol am ddigwyddiadau, e-bostiwch Digwyddiadau@caerffili.gov.uk 


Ymholiadau'r Cyfryngau