Chwefror 2024
Canol Tref Caerffili yw'r dref olaf i fanteisio ar fynediad cyhoeddus at Wi-Fi am ddim. Mae Wi-Fi yng Nghaerffili yn rhan o ddarpariaeth ehangach sydd eisoes wedi’i chyflwyno ym Margod, Coed Duon, Trecelyn, Rhymni, Rhisga ac Ystrad Mynach.
Rydyn ni wrth ein bodd i gyflwyno amrywiaeth o weithgareddau difyr i ddiddanu'r plant, a'u cadw nhw'n egnïol, yn ystod hanner tymor mis Chwefror. Anturiaethau yn y pwll nofio, gwersylloedd chwaraeon, a mwy – mae'r arlwy'n addo wythnos sy'n llawn chwerthin, dysgu a chyfeillgarwch i drigolion ifanc ein cymuned fywiog.
​Ddydd Llun, 12 Mawrth, bydd gwaith yn dechrau i adnewyddu a gwella'r cae 3G yng Nghanolfan Hamdden Trecelyn, ac mae disgwyl i'r gwaith gael ei gwblhau ddechrau mis Mai.
Mae trigolion ym Mwrdeistref Sirol Caerffili yn cael eu cynorthwyo drwy'r argyfwng costau byw diolch i fenter sydd wedi'i darparu gan yr awdurdod lleol.
Bydd UN o’r prif ffyrdd rhwng Rhisga a Crosskeys yn cau i draffig am gyfnod yr wythnos nesaf.
Mae Kinetic Pixel yn fusnes annibynnol lleol sydd wedi gweithio ar y graffigwaith a thechnolegau ar gyfer nifer o sioeau teledu poblogaidd megis House of Games, Gladiators, The Masked Singer, The Wheel a Who Wants to be a Millionaire? i enwi dim ond rhai.