Rhagfyr 2023
Eleni, cafodd Ffair Bwyd a Chrefft y Gaeaf Caerffili a Gorymdaith Lusernau Afon y Goleuni eu cynnal ddydd Sadwrn diwethaf, 2 Rhagfyr.
Mae Libanus Lifestyle yn Gwmni Buddiannau Cymunedol cofrestredig ac mae ei elw yn cael ei roi yn syth yn ôl i Ganolfan Libanus.
​Gyda gofid mawr, rhaid i ni gyhoeddi na fydd Bwyd a Chrefft y Gaeaf a Gorymdaith Lusernau Cerddoriaeth a Goleuni, Bargod yn cael ei chynnal ddydd Sadwrn 9 Rhagfyr 2023.
Mae Tîm Cartrefi Gwag Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi ennill y wobr ‘Tîm y Flwyddyn’ yng Ngwobrau Tai Cymru.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi cymeradwyo adroddiad sy’n amlinellu’r llwyddiannau a’r heriau o ran darparu gwasanaethau cymdeithasol yn ystod y flwyddyn ariannol ddiwethaf.
Cafodd ail Ffair Bwyd a Chrefft y Gaeaf y flwyddyn ei chynnal yng nghanol tref Coed Duon ddydd Sadwrn 25 Tachwedd.