Rhagfyr 2023
Cafodd plant Ysgol Gynradd Gymraeg y Castell anrheg Nadoligaidd annisgwyl gan y cwmni adeiladu, Lancer Scott. Fe wnaeth prif gontractwr y datblygiad, Ffos Caerffili, sydd i fod i agor yn y flwyddyn newydd, wahodd plant yr ysgol i gymryd rhan mewn gweithgaredd ymgysylltu â'r gymuned.
Mae prosiect wedi cael cyllid i ariannu dau heddwas a’r dechnoleg ddiweddaraf i fynd i’r afael â gyrru’n anghyfreithlon oddi ar y ffordd.
Mae Cyngor Caerffili wedi sicrhau £1m o grant cyfalaf Ysgolion Bro Llywodraeth Cymru ar gyfer gosod cae 3G rygbi a phêl-droed defnydd deuol maint llawn i ddisodli'r cae pob tywydd presennol yn Ysgol Gyfun Rhisga a Chanolfan Hamdden Rhisga.
Mae prosiect sydd wedi'i ddatblygu a'i gyflwyno gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, Cymdeithas Tai Unedig Cymru, Platfform a Llamau wedi ennill y categori ‘Gweithio mewn Partneriaeth’ yng Ngwobrau Tai Cymru eleni.
Mae lleoliadau ledled Bwrdeistref Sirol Caerffili yn cynnig croeso cynnes y gaeaf hwn i unrhyw un y mae biliau ynni cynyddol a’r argyfwng costau byw yn effeithio arnyn nhw.
Cafodd Asbri Golf Ltd, sydd wedi’i leoli yng Nghaerffili, ddiwedd gwych i’r flwyddyn gyda help gan gymorth masnach ryngwladol Tîm Menter Fusnes ac Adnewyddu Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.