Rhagfyr 2023
Bydd llawer o'n gwasanaethau ar gau dros gyfnod y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd, ond gallwch chi gael mynediad at lawer o wasanaethau ar-lein o hyd.
Mae apêl flynyddol sy'n cael ei chydlynu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi codi £13,445 er budd banciau bwyd lleol.
Mae prentisiaid newydd yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi cael yr arfau ar gyfer llwyddiant, diolch i rodd hael gan Robert Price Builders Merchants.
Ar hyn o bryd, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn datblygu Polisi Adnewyddu Tai'r Sector Preifat ac Addasiadau i’r Anabl newydd ac mae’n ceisio barn trigolion a rhanddeiliaid.
Bydd Hwb Llyfrgell Rhymni yn ailagor ei ddrysau ddydd Llun 8 Ionawr ar ôl gwaith adnewyddu cyffrous diolch i gyllid gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili a Chronfa Trawsnewid Cyfalaf Llywodraeth Cymru.
Mae staff Prydau Prydlon wedi ymuno â Gofalu am Gaerffili i ddarparu cyflenwad o flancedi crosio hardd, wedi'u gwneud â llaw ac wedi'u rhoi gan wirfoddolwyr o Ganolfan Glowyr Caerffili.