Archif Newyddion

Chwilio Newyddion

Archif Newyddion
Dywedodd Arweinydd Caerffili, y Cynghorydd Sean Morgan, bod gwersi wedi’u dysgu o ganlyniad i gyflwyno ymgyrch y DU, ‘Mai Di-Dor’, yng Nghaerffili ac wedi ymrwymo i adolygiad, er mwyn sicrhau’r cydbwysedd cywir.
Fe wnaeth Aaron Ramsey, chwaraewr rhyngwladol Cymru ac eicon pêl-droed, agor y 'Cwrt Cruyff Aaron Ramsey’ yn Ysgol a Chanolfan Adnoddau Cae'r Drindod heddiw.
Mae Optrain Ltd yn fusnes lleol a gafodd ei sefydlu yn 2004, sy'n cynnig hyfforddiant i'r diwydiant adeiladu. Maen nhw'n ymgorffori dysgu digidol trwy gyfuniad o amodau safle gwaith gyda rheolaethau realistig, gan alluogi dysgu ymarferol, a gwella rhaglenni gweithredwyr traddodiadol.
Mae Pro Athlete Supplementation (PAS) Nutrition yn gwmni maeth chwaraeon wedi'i leoli yn Rhymni, a gafodd ei sefydlu yn 2006 gan Jonathan Williams, BSc, Maethegydd Sgwad Genedlaethol URC a Darren Campbell, MBE, Medalydd Olympaidd Aur ac Arian.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wrth ei fodd o gyhoeddi ei fod ar y rhestr fer ar gyfer rownd derfynol Gwobrau Rhagoriaeth Cymdeithas Hyfforddi Asbestos y DU (UKATA) 2023. Mae’r gydnabyddiaeth fawreddog hon yn amlygu ymrwymiad Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili i ragoriaeth ac yn cydnabod ei gyfraniadau eithriadol i’r diwydiant asbestos.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn atgoffa perchnogion cartrefi gwag fod dal amser i wneud cais am grant i adnewyddu eu heiddo.