News Centre

Chwilio Newyddion

Archif Newyddion
I nodi Wythnos Genedlaethol Gyrfaoedd, rydym yn eich helpu i archwilio cyfleoedd gwaith yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili a thu hwnt.
Mae Ysgol Idris Davies 3–18 yn ymuno â ‘Positive Vibes International’ i addysgu a darparu hyfforddiant i rieni i hybu hunan-barch a dealltwriaeth o iechyd emosiynol.
Cystadlodd dau dîm o Gwm Rhymni yn rownd derfynol ardal y Rotari, yng nghystadleuaeth Youth Speaks, ar ddechrau mis Chwefror.
Mae cynlluniau i hyrwyddo rhagor o gydweithio ymhlith dosbarthiadau chwech ym Mwrdeistref Sirol Caerffili wedi cael hwb ariannol.
Mae un o leoliadau mwyaf hanesyddol y rhanbarth wedi cael gweddnewid, ar ôl gweithred o garedigrwydd.
Mae rheolau ynghylch isafbris am alcohol bellach yn weithredol, sy'n effeithio ar fusnesau a chwsmeriaid ym Mwrdeistref Sirol Caerffili. Gan ddechrau heddiw, mae'n anghyfreithlon gwerthu diodydd alcoholig am bris llai na 50c yr uned.