News Centre

Newidiadau i rwydwaith bysiau Caerffili Ebrill 2024

Postiwyd ar : 19 Maw 2024

Newidiadau i rwydwaith bysiau Caerffili Ebrill 2024

Ar ôl i Gynllun Brys ar gyfer y Sector Bysiau Llywodraeth Cymru ddod i ben ym mis Gorffennaf 2023, a'r Gronfa Bontio ar gyfer Bysiau ar 31 Mawrth 2024, roedd angen i'r Cyngor aildendro ei holl gontractau gwasanaeth bysiau â chymorth a, lle bo modd, gwasanaethau bws cymdeithasol angenrheidiol na allen nhw redeg yn fasnachol.

Mae’r ymarfer hwnnw bellach wedi dod i ben ac, yn dilyn Llywodraeth Cymru yn cadarnhau’r Grant Rhwydwaith Bysiau newydd ar gyfer blwyddyn ariannol 2024/25, bydd y rhwydwaith bysiau canlynol, sy’n cynnwys gwasanaethau dan gontract y Cyngor a rhai gwasanaethau masnachol presennol, yn gweithredu o 1 Ebrill 2024. Mae cofrestriadau gwasanaeth yn digwydd drwy’r Comisiwn Traffig a dylai gwybodaeth amserlen wedi’i diweddaru ymddangos ar wefan Traveline Cymru cyn y dyddiad cychwyn, sef 1 Ebrill 2024.

Bydd yn syniad da i wirio amserlenni teithio ar ôl 1 Ebrill 2024 (drwy ffonio Traveline ar 0800 464 00 00 neu ymweld â’u gwefan https://www.traveline.cymru/ oherwydd mae'n bosibl y bydd rhai mân newidiadau i amseroedd ac amserlenni.

 

  Gwasanaethau yn ystod y dydd      
         
Rhif y Gwasanaeth Llwybr Yn gweithredu Gweithredwr Amlder mewn munudau
4A TREDEGAR - TREDEGAR (trwy RYMNI, PONTLOTYN AC ABERTYSWG) Dydd Llun i ddydd Sadwrn yn ystod y dydd Harris Coaches 120
4C TREDEGAR - TREDEGAR (trwy RYMNI, PONTLOTYN AC ABERTYSWG) Dydd Llun i ddydd Sadwrn yn ystod y dydd Harris Coaches 120
5 COED DUON - YSTÂD CEFN-Y-PANT Dydd Llun i ddydd Sadwrn yn ystod y dydd Stagecoach 60
5A COED DUON - OAKDALE - COED DUON Dydd Mawrth a dydd Gwener yn unig Connect2 4 taith
6 COED DUON - WYLLIE Dydd Llun i ddydd Sadwrn yn ystod y dydd Harris Coaches 60
7 COED DUON - PONTYPRIDD Dydd Llun i ddydd Sadwrn yn ystod y dydd Harris Coaches 60
8 COED DUON - PARC Y LLWYNI - COED DUON Dydd Llun i ddydd Sadwrn yn ystod y dydd Harris Coaches 60
9 COED DUON - PENLLWYN Dydd Llun i ddydd Sadwrn yn ystod y dydd Harris Coaches 60
11 COED DUON - GELLIGAER Dydd Llun i ddydd Sadwrn yn ystod y dydd Harris Coaches Amrywiol
12 COED DUON - TREDEGAR NEWYDD Dydd Llun i ddydd Sadwrn yn ystod y dydd Harris Coaches 30
13 COED DUON - MAN-FOEL Dydd Mawrth a dydd Gwener yn unig Connect2 2 daith
14 COED DUON - BARGOD Dydd Llun i ddydd Sadwrn yn ystod y dydd Harris Coaches 30
21 CWMBRÂN - COED DUON Dydd Llun i ddydd Sadwrn yn ystod y dydd Stagecoach 60
X21 CWMBRAN - COED DUON YN UNIONGYRCHOL Dydd Llun i ddydd Sadwrn yn ystod y dydd Stagecoach Amrywiol
26 CAERDYDD - YSBYTY ATHROFAOL CYMRU - COED DUON - GLYNEBW (trwy FYNYDD CAERFFILI) Dydd Llun i ddydd Sadwrn yn ystod y dydd Stagecoach 60
27 COED DUON - BARGOD (trwy ABERBARGOD a MARKHAM) Dydd Llun i ddydd Sadwrn yn ystod y dydd Stagecoach 60
50 CAERFFILI - CASNEWYDD (trwy LAUREL ROAD) Dydd Llun i ddydd Sadwrn yn ystod y dydd Stagecoach 60
50A CAERFFILI - CASNEWYDD (trwy RUPERRA ARMS) Dydd Llun i ddydd Sadwrn yn ystod y dydd Stagecoach 60
51 MERTHYR - BARGOD - CAERFFILI (trwy FOCHRIW, DERI a BRITHDIR) Dydd Llun i ddydd Sadwrn yn ystod y dydd Stagecoach 60
53 MERTHYR - BARGOD - CAERFFILI (trwy YSBYTY'R TYWYSOG SIARL, ABERTYSWG, TREFFILIP a THREDEGAR NEWYDD) Dydd Llun i ddydd Sadwrn yn ystod y dydd Stagecoach 60
56 CASNEWYDD - TREDEGAR Dydd Llun i ddydd Sadwrn yn ystod y dydd Stagecoach 60
78 Y FENNI - PONTYPRIDD Dydd Llun i ddydd Sadwrn yn ystod y dydd Stagecoach 60
95A ARAEL VIEW, ABERTYLERI - YSGOL GYFUN CASNEWYDD Dydd Llun i ddydd Gwener yn ystod y dydd Stagecoach 2 daith
95B SGWÂR ABERBÎG - YSGOL TRECELYN Dydd Llun i ddydd Gwener yn ystod y dydd Stagecoach 2 daith
95C COLEG CROSSKEYS - ABERCARN - YSGOL TRECELYN Dydd Llun i ddydd Gwener yn ystod y dydd Stagecoach 4 taith
96 LLWYNCELYN - CROSSKEYS Dydd Llun i ddydd Gwener yn ystod y dydd Stagecoach Amrywiol
120/130 CAERFFILI - BLAEN-CWM Dydd Llun i ddydd Sadwrn yn ystod y dydd Stagecoach 30
151 COED DUON - CASNEWYDD Dydd Llun i ddydd Sadwrn yn ystod y dydd Stagecoach 15
A CAERFFILI - GRAIG-Y-RHACA Dydd Llun i ddydd Sadwrn yn ystod y dydd Stagecoach 20
B CAERFFILI - SENGHENYDD Dydd Llun i ddydd Sadwrn yn ystod y dydd Stagecoach 20
C CAERFFILI - PEN-YR-HEOL Dydd Llun i ddydd Sadwrn yn ystod y dydd Stagecoach 30
C1 NELSON - YSTÂD AVRIL - YSTÂD GREENACRE - NELSON Dydd Mawrth a dydd Gwener yn unig Connect2 2 daith
C9 CAERFFILI - BARGOD (trwy GEFN HENGOED) Dydd Llun i ddydd Sadwrn yn ystod y dydd Stagecoach 60
C16 CAERFFILI - NELSON (trwy GELLIGAER) Dydd Llun i ddydd Sadwrn yn ystod y dydd Harris Coaches 60
C17 CAERFFILI - BARGOD (trwy GELLIGAER a PHENYBRYN) Dydd Llun i ddydd Sadwrn yn ystod y dydd Harris Coaches 60
C18 BARGOD - YSTÂD GILFACH - BARGOD Dydd Llun i ddydd Sadwrn yn ystod y dydd Harris Coaches 60
D CAERFFILI - PEN-YR-HEOL Dydd Llun i ddydd Sadwrn yn ystod y dydd Stagecoach 60
E CAERFFILI - SENGHENYDD Dydd Llun i ddydd Sadwrn yn ystod y dydd Stagecoach 60
F CAERFFILI - GAERFFILI (trwy BARC LANSBURY a DOLYDD TREFORE) Dydd Llun i ddydd Sadwrn yn ystod y dydd Stagecoach 60
G CAERFFILI - PARC CHURCHILL Dydd Llun i ddydd Sadwrn yn ystod y dydd Stagecoach 60
H CAERFFILI -GRAIG-Y-RHACA Dydd Llun i ddydd Sadwrn yn ystod y dydd Stagecoach 60
J CAERFFILI - MACHEN Dydd Llun i ddydd Sadwrn yn ystod y dydd Connect2 Amrywiol
K CAERFFILI - CALEDFRYN Dydd Llun i ddydd Sadwrn yn ystod y dydd Stagecoach 60
L CAERFFILI - NANTDDU - CAERFFILI Dydd Llun i ddydd Sadwrn yn ystod y dydd Connect2 Amrywiol
N2 LLANFACH, SGWÂR CLYTHA - CRYMLYN Dydd Llun i ddydd Sadwrn yn ystod y dydd Harris Coaches 60
R1 PONT-Y-MEISTR - CASNEWYDD Dydd Llun i ddydd Sadwrn yn ystod y dydd Newport Transport 60
R2 PONT-Y-MEISTR - YNYSDDU Dydd Llun i ddydd Sadwrn yn ystod y dydd Newport Transport 60
X SENGENYDD - CAERDYDD, HEOL Y BRODYR LLWYDION Dydd Llun i ddydd Sadwrn yn ystod y dydd Stagecoach 1 daith
X1 CWMBRÂN - BRYN-MAWR Dydd Llun i ddydd Sadwrn yn ystod y dydd Phil Anslow Coaches 60
X15 CASNEWYDD - BRYN-MAWR Dydd Llun i ddydd Sadwrn yn ystod y dydd Stagecoach 60
X38 BARGOD - PONTYPRIDD Dydd Llun i ddydd Sadwrn yn ystod y dydd Harris Coaches 60
         
  GWASANAETHAU GYDA’R NOS      
         
Rhif y Gwasanaeth Llwybr Gweithred Gweithredwr Amlder mewn munudau
5 COED DUON - YSTÂD CEFN-Y-PANT Dydd Llun i ddydd Sadwrn gyda’r nos Stagecoach Amrywiol
26 CAERDYDD - YSBYTY ATHROFAOL CYMRU - COED DUON - GLYNEBW (trwy FYNYDD CAERFFILI) Dydd Llun i ddydd Sadwrn gyda’r nos Stagecoach 60
50 BARGOD - CASNEWYDD (trwy RUPERRA ARMS) Dydd Llun i ddydd Sadwrn gyda’r nos Stagecoach 60
51 MERTHYR - BARGOD  (trwy FOCHRIW, DERI a BRITHDIR) Dydd Llun i ddydd Sadwrn gyda’r nos Stagecoach Amrywiol
56 CASNEWYDD - TREDEGAR Dydd Llun i ddydd Sadwrn gyda’r nos Stagecoach 60
120/130 CAERFFILI - BLAEN-CWM (trwy NANTGARW a PHONTYPRIDD) Dydd Llun i ddydd Sadwrn gyda’r nos Stagecoach 60
151 COED DUON - CASNEWYDD Dydd Llun i ddydd Sadwrn yn ystod y nos Stagecoach 60
A CAERFFILI - GRAIG-Y-RHACA Dydd Llun i ddydd Sadwrn yn ystod y nos Stagecoach 60
B CAERFFILI - SENGHENYDD Dydd Llun i ddydd Sadwrn yn ystod y nos Stagecoach 60
C CAERFFILI - PEN-YR-HEOL Dydd Llun i ddydd Sadwrn yn ystod y nos Stagecoach 60
C16 CAERFFILI - NELSON (trwy GELLIGAER) Dydd Llun i ddydd Sadwrn yn ystod y nos Stagecoach 60
C18 BARGOD - YSTÂD GILFACH - BARGOD Dydd Llun i ddydd Sadwrn yn ystod y nos Stagecoach 120
R1 PONT-Y-MEISTR - CASNEWYDD Dydd Llun i ddydd Sadwrn yn ystod y nos Newport Transport 1 daith
X15 CASNEWYDD - BRYN-MAWR Dydd Llun i ddydd Sadwrn yn ystod y nos Stagecoach 120
         
  GWASANAETHAU DYDD SUL      
         
Rhif y Gwasanaeth Llwybr Gweithred Gweithredwr Amlder mewn munudau
26 CAERDYDD - YSBYTY ATHROFAOL CYMRU - COED DUON - GLYNEBW (trwy MYNYDD CAERFFILI) Dydd Sul/Dydd Llun Gŵyl y Banc Stagecoach 60
50 BARGOD - CASNEWYDD (trwy RUPERRA ARMS) Dydd Sul/Dydd Llun Gŵyl y Banc Stagecoach 120
51 MERTHYR - BARGOD  (trwy FOCHRIW, DERI a BRITHDIR) Dydd Sul/Dydd Llun Gŵyl y Banc Stagecoach 120
56 CASNEWYDD - MARKHAM Dydd Sul/Dydd Llun Gŵyl y Banc Stagecoach 120
120 CAERFFILI - NANTGARW Dydd Sul/Dydd Llun Gŵyl y Banc Stagecoach Amrywiol
151 COED DUON - CASNEWYDD Dydd Sul/Dydd Llun Gŵyl y Banc Stagecoach 60
A CAERFFILI - GRAIG-Y-RHACA Dydd Sul/Dydd Llun Gŵyl y Banc Stagecoach 60
B CAERFFILI - SENGHENYDD Dydd Sul/Dydd Llun Gŵyl y Banc Stagecoach 60
C CAERFFILI - PEN-YR-HEOL Dydd Sul/Dydd Llun Gŵyl y Banc Stagecoach Amrywiol
C16 CAERFFILI - NELSON (trwy GELLIGAER) Dydd Sul/Dydd Llun Gŵyl y Banc Stagecoach 180
C18 BARGOD - YSTÂD GILFACH - BARGOD Dydd Sul/Dydd Llun Gŵyl y Banc Stagecoach 120
R1 RHISGA - CASNEWYDD Dydd Sul/Dydd Llun Gŵyl y Banc Newport Transport 90
X15 CASNEWYDD - BRYN-MAWR Dydd Sul/Dydd Llun Gŵyl y Banc Stagecoach 60

 
 
 Ymholiadau'r Cyfryngau