Archif Newyddion

Chwilio Newyddion

Archif Newyddion
Mae cynlluniau cyllideb manwl Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili ar gyfer 2023/24 wedi’u cwblhau.
Bydd darparu gwasanaethau cynnal a chadw adeiladau, arlwyo a chynnal a chadw tiroedd mewn dwy ysgol uwchradd fawr ym Mwrdeistref Sirol Caerffili yn cael eu hystyried gan gynghorwyr dros yr wythnosau nesaf.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi cymeradwyo cynigion i gymryd rhan yn rhaglen Grant Cartrefi Gwag Cenedlaethol Llywodraeth Cymru, a fydd yn golygu bod £2.54 miliwn ar gael i sicrhau bod cartrefi gwag preifat yn cael eu defnyddio eto.
Mae glasbrint uchelgeisiol a fydd yn trawsnewid ac yn adfywio canol tref Caerffili dros y blynyddoedd i ddod yn gwneud cynnydd da.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn cynnal sesiwn galw heibio er mwyn i aelodau'r gymuned ddarganfod rhagor am gynlluniau safle'r hen gartref gofal yn Rhisga.
Bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn ystyried ei gynlluniau cyllideb ar gyfer 2023/24 yr wythnos nesaf, yn dilyn cyfnod o ymgynghori cyhoeddus.