Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Mae cymorth bellach ar gael i wella effeithlonrwydd ynni aelwydydd cymwys ym Mwrdeistref Sirol Caerffili.
Mae cynnig Cyfnewidfa Caerffili y mae disgwyl mawr amdano wedi cychwyn ar ei drydydd cam, sef y cam olaf, o ymgynghori ac ymgysylltu â’r cyhoedd.
Mae Capital Cuisine wedi bod yn cynhyrchu amrywiaeth o gynhyrchion bwyd artisan ar gyfer y diwydiant lletygarwch craff ers dros 12 mlynedd, gan gynnwys pâté, terinau, siytni, pesto, sawsiau, a dresinau o’r ansawdd a geir mewn bwytai.
Fe wnaeth Wicket 2 Wicket agor i'r cyhoedd ym mis Medi 2022 gyda gweledigaeth i greu cyfleuster criced dan do er mwyn i dimau lleol, ysgolion ac unigolion allu ymarfer a gwella sgiliau drwy gydol y flwyddyn.
Mae cynlluniau i adeiladu canolfan hamdden a lles newydd o'r radd flaenaf yng nghanol Caerffili yn dechrau dod yn eu blaen.
Ar ôl dymchwel yr eiddo ar hyd y ffordd A472, bydd ein contractwyr, Walters Group, yn dechrau gwaith sifil ar 31 Mai 2023.