Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn atgoffa perchnogion cartrefi gwag fod dal amser i wneud cais am grant i adnewyddu eu heiddo.
Mae cynllun tai lloches, sy’n eiddo i Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, yn Springfield, Pontllan-fraith wedi cael ei drawsnewid, diolch i fuddsoddiad o £3.18 miliwn.
Bydd Tour of Britain eleni, ras feicio fwyaf y DU, yn cynnwys dychwelyd at ddringo enwog Mynydd Caerffili am y tro cyntaf ers 2013 fel rhan o gymal olaf ysblennydd yn Ne Cymru.
Mae tîm Iechyd yr Amgylchedd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn cyhoeddi rhywfaint o gyngor cyffredinol i drigolion, yn dilyn cadarnhau algâu gwyrddlas a allai fod yn niweidiol ym Mhwll Pen-y-fan.
Ar ddiwedd mis Hydref 2019, roedd Michelle Watters, perchennog y busnes harddwch Mia Bella, ar fin ehangu ei busnes ond, fel llawer o fusnesau newydd, cafodd y Pandemig Covid effaith enfawr ar y busnes a allai fod wedi golygu diwedd i'w breuddwydion cyn iddyn nhw gychwyn yn go iawn.
Mae Canolfan Gymunedol Graig-y-Rhaca wedi dod yn gartref i Oergell Gymunedol awyr agored gyntaf Bwrdeistref Sirol Caerffili.