Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili a'r Gymdeithas Tennis Lawnt (LTA) wedi cyhoeddi partneriaeth i fuddsoddi mewn cyrtiau tennis parciau cyhoeddus yn y Fwrdeistref Sirol er mwyn eu hadnewyddu. Ar y cyfan, bydd chwe lleoliad tennis yn cael eu hadnewyddu, gyda buddsoddiad o £377,828.22 yn helpu sicrhau bod cyfleusterau o safon ar gael i'r...
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi cael ei wobrwyo unwaith eto am ei ymrwymiad i gynnal mannau gwyrdd ledled y Fwrdeistref Sirol.
Mae Canolfan Gymunedol y Fan, sy'n cael ei rheoli gan bwyllgor gwirfoddol, wedi bod yn darparu cymorth angenrheidiol i'r gymuned leol a phreswylwyr.
Mae pobl ifanc yn apelio at drigolion Caerffili i ymuno â'r mudiad ailgylchu
Bydd cynlluniau cyffrous i greu cyfleusterau cymunedol newydd ar safle hen ysgol uwchradd ym Mhontllan-fraith yn dechrau cael eu llunio fis nesaf.
Mae Universal Resource Trading Ltd, sy'n masnachu fel UniGreenScheme, yn wasanaeth ailwerthu asedau sydd wedi ennill sawl gwobr, wedi'i leoli yn Ystâd Ddiwydiannol Pontygwindy yng Nghaerffili, a gafodd ei sefydlu gan sylfaenydd Cymru, Michael McLeod. Mae'r cwmni wedi bod yn gweithredu ers 2015, gan lansio'n wreiddiol fel busnes newydd i fyfyrwyr.