Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn cyhoeddi digwyddiadau'r gwanwyn 2023, gan ddilyn llwyddiant y llynedd pan ddaeth miloedd o ymwelwyr i ganol trefi ledled y Fwrdeistref Sirol.
Mae Arweinydd Cyngor Caerffili wedi croesawu’r newyddion bod Llywodraeth Cymru wedi datgan ei chefnogaeth i welliannau er mwyn mynd i’r afael â phroblemau hirsefydlog gyda’r A469 rhwng Tredegar Newydd a Phontlotyn.
Mae preswylwyr yn nhai lloches sy'n eiddo i gynllun tai lloches Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi bod yn derbyn cymorth a chyngor i'w helpu nhw gyda'r argyfwng costau byw.
Mobile Solutions: busnes lleol llwyddiannus wedi'i gynorthwyo gan Gronfa Ffyniant Gyffredin y Deyrnas Unedig i adleoli o Farchnad Dan Do Caerffili.
Yn sgil cyllid gwerth £134,000 gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili a £269,902 gan Gronfa Grant Cyfalaf Trawsnewid Llywodraeth Cymru, bydd gwaith adnewyddu cyffrous yn cael ei wneud yn Llyfrgell Rhymni.
Mae datblygiad marchnad deniadol newydd yng nghanol tref Caerffili wedi symud gam yn nes at realiti heddiw, wrth i’r Cyngor Sir gadarnhau bod caniatâd cynllunio wedi’i roi.