Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Mae parciau ym Mwrdeistref Sirol Caerffili ar fin cael budd o fyrddau cyfathrebu arloesol yn seiliedig ar symbolau.
Mae Ysgol Gynradd Graig-y-rhaca yn dathlu agoriad ei Hwb Codi Sbwriel Caru Cymru lleol.
Mae Gareth Selway a Peter Bell wedi sefydlu cwmni, Fire Industry Training Academy Ltd (FITA), sy'n ymdrin â phob agwedd ar ddiogelwch tân o hyfforddiant ddefnyddio diffoddwyr tân, hyd at reoli tân digwyddiad lefel uchel. Maen nhw’n 'siop un stop' ar gyfer holl anghenion hyfforddiant diogelwch tân.
Mae adroddiad diweddar yn tynnu sylw at ymdrechion Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili i sicrhau bod toiledau cyhoeddus yn hygyrch i bawb.
Rydyn ni wedi dechrau cyfri’r diwrnodau tan Pride Caerffili! Mewn dim ond 50 diwrnod, bydd y digwyddiad Pride Caerffili cyntaf yn cael ei gynnal ar ddydd Sadwrn 24 Mehefin 2023, rhwng 12pm a 7pm yng Nghanol tref Caerffili.
Mae Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn cytuno â galwadau gan y gymuned i Lywodraeth Cymru ddarparu cymorth pellach i awdurdodau lleol ddelio â safleoedd gwastraff halogedig.