Tachwedd 2023
Mae’r arbenigwr adeiladu Willmott Dixon wedi rhoi 10 gliniadur i helpu i fynd i’r afael ag unigrwydd.
Mae Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi cyhoeddi neges o gydymdeimlad ar ôl marwolaeth drist cyn Gynghorydd CBSC, David Hardacre.
Bydd ymgynghoriad 6 wythnos sy’n canolbwyntio ar ddyfodol Canolfan Hamdden Pontllan-fraith yn cychwyn yr wythnos nesaf.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn apelio at drigolion, staff a busnesau lleol am roddion i gynorthwyo banciau bwyd lleol dros y Nadolig.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn falch iawn o gyhoeddi ei raglen ddigwyddiadau gynhwysfawr ar gyfer 2024-25, sy'n cynnwys amrywiaeth o ddigwyddiadau difyr sydd wedi’u llunio i ddarparu rhywbeth i bawb.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn atgoffa pawb mai cyfrifoldeb pawb yw diogelu plant, pobl ifanc ac oedolion sy'n agored i niwed.